INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Antoni Wojciech Szateński      Pokolorowany drzeworyt Jana Styfiego.

Antoni Wojciech Szateński  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szateński Antoni Wojciech (1803–1876), prawnik, urzędnik.

Ur. w Wołkowie (pow. śmigielski) w Wielkopolsce w rodzinie szlacheckiej, był synem Wojciecha (zm. po r. 1813), dzierżawcy majątku Chojno koło Janikowa (pow. kaliski), oraz Zuzanny z Myszkowskich (zm. 1839).

S. uczył się w szkołach publicznych we Wrocławiu i Kaliszu. Od r. 1821 studiował na Wydz. Prawa i Administracji Uniw. Warsz.; jako student trzeciego roku otrzymał w r. 1924 złoty medal za egzamin całokursowy oraz drugą nagrodę (pierwszej nie przyznano) za pracę w wydziałowym konkursie „Quid sit in Ecclesia ius patronatus et qualis eius in Polonia usus?”. W r. 1826 (1825 wg R. Gerbera) ukończył studia i uzyskał stopień magistra obojga praw. Po odbyciu aplikacji był zatrudniony w l. 1829–31 jako adiunkt prawny w Wydz. Służby Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. W okresie powstania listopadowego należał do Gwardii Akademickiej i był sygnatariuszem jej adresu z 27 II 1831 do sejmu. W l. 1833–43 pracował w Wydz. Prawnym Banku Polskiego w Warszawie jako radca prawny oraz p.o. dyrektor; odszedł prawdopodobnie w rezultacie nieporozumień z braćmi Henrykiem i Tomaszem Łubieńskimi. W l. 1836–46 wchodził w skład Rady Szczegółowej Inst. Oftalmicznego fundacji ks. Edwarda Lubomirskiego w Warszawie. W r. 1843 otrzymał tytuł radcy prawnego Prokuratorii Generalnej Król. Pol.; t.r. pełnił krótko funkcję dyrektora kancelarii Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Od r. 1844 był członkiem honorowym, a od r. 1848 zwykłym, Warszawskiego Tow. Dobroczynności. W l. 1844–54 uczestniczył w pracach komisji Warszawskiej «dla przejrzenia projektów prawa», kierowanej przez Onufrego Wyczechowskiego; przyczyniła się ona do odrzucenia w r. 1854 reformy kodeksu cywilnego Król. Pol. wg rozwiązań opartych na prawodawstwie rosyjskim. Jako członek komitetu redakcyjnego komisji opublikował w r. 1846 prace: Uwagi nad projektem prawa cywilnego o testamentach (W.) oraz Uwagi nad Księgą III tytułem I Projektu do prawa cywilnego O nabywaniu praw do majątku przez nadanie i darowiznę (W.); w tej ostatniej zaproponował czwórpodział prawa cywilnego (na prawo familijne i inne osobowe, prawo własności i inne prawa osobowe, sposoby nabywania prawa własności oraz sposoby ustalenia różnego rodzaju praw i zobowiązań). Teksty te zostały przedrukowane techniką litograficzną w „Przeglądzie Prawa i Administracji” (1921, 1922, 1925, 1926). W l. 1844–59 był referentem w Ogólnym Zebraniu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. W czerwcu 1858 został powołany w skład komitetu do przejrzenia Ustawy i Instrukcji Hipotecznej Król. Pol. Dn. 2 I 1860 (21 XII 1859 st.st.) został członkiem Rządzącego Senatu (we wniosku nominacyjnym wymieniany był jako członek Heroldii Król. Pol., ale nie potwierdzają tego inne źródła); zasiadał w jego Wydz. I Departamentu IX. W r. 1861 wszedł do Najwyższej Komisji Egzaminacyjnej przy Komisji Rządowej Sprawiedliwości oraz został rzeczywistym radcą stanu. W okresie międzypowstaniowym należał do bywalców salonów warszawskich, m.in. Seweryny Pruszakowej (później Duchińskiej) oraz kręgu towarzyskiego Ferdynanda Dworzaczka. Korespondował z Eleonorą Ziemięcką, Józefem Gołuchowskim i Henrykiem Rzewuskim. W r. 1871 przeszedł na emeryturę. W „Tygodniku Ilustrowanym” (T. 16: 1875 nr 404) opublikował wspomnienie o Adamie Bagniewskim; kilka artykułów ogłosił anonimowo. Zmarł 17 I 1876 w Warszawie, został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Był odznaczony Orderem św. Anny II kl. i Orderem św. Stanisława III kl.

S. rodziny nie założył.

 

Estreicher w. XIX, VII; Gerber, Studenci Uniw. Warsz.; Suligowski, Bibliogr. prawnicza; – Bieliński, Uniw. Warsz., II, III; Dunin K., Romuald Hube (1803–1890). Studium biograficzno-bibliograficzne, w: Hube R., Pisma, W. 1905 I s. XXII; [Skrodzki E.] Wielisław, Wieczory piątkowe. Wspomnienia z literackiego świata Warszawy, „Bluszcz” R. 12: 1877 nr 32; Sobociński W., Rozwój ustawodawstwa cywilnego w Królestwie Polskim i w Rosji do rosyjskiej reformy sądowej (zarys historyczno-porównawczy), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G Ius, Vol. 12: 1965 s. 113–78; Tylbor S., Próby reformy kodeksu cywilnego polskiego (1834–1854), W. 1927 s. 44, 52; Witkowski W., Aleksander This i Jan Kanty Wołowski wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, L. 2001; tenże, Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815–1876, L. 1986, s. 98; Zagórski A., Gawędy naukowe obejmujące wiadomości z nauk przyrodzonych, W. 1859 (lista prenumeratorów); – Dzierżanowski W., Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870, W. 1870 s. 262; Kalendarzyk polityczny na rok zwyczajny 1830, W. 1830; toż za l. 1834–49, W.; Niemojowski J. N., Wspomnienia, Oprac. S. Pomerański, W.–Kr. 1925; Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędów Królestwa Polskiego na rok 1850, W. 1850; toż za l. 1850–66, W.; Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854, W. 1854; Wilkońska P., Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, Oprac. Z. Lewinówna, J. W. Gomulicki, W. 1959; – „Gaz. Rządowa Król. Pol.” 1843 nr 50 s. 287; – Nekrologi i wspomnienia z r. 1876: „Bluszcz” R. 11 nr 5 s. 40, „Kłosy” T. 22 nr 557 (S. Budziński, portret), „Kur. Warsz.” nr 12; – AGAD: sygn. 550, 862; AP w W.: Akta stanu cywilnego, ks. 82 (akt zgonu S-ego nr 41 k. 11); B. Narod.: rkp. II 8914 k. 17v, 74v; B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: rkp. 2159 t. 18 k. 249; – Mater. Red. PSB: wydruki z Internetu (http://myszkowscy.pl).

Alicja Kulecka

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.