INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Feliks Roszkiewicz     

Feliks Roszkiewicz  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1989-1991 w XXXII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Roszkiewicz Feliks (ok. 1790–1847), pułkownik WP, uczestnik wojen napoleońskich i powstania listopadowego, emigrant. Ur. (13 V 1788 wg stanu służby, 1 V 1791 wg Łozy, 18 V 1793 wg nekrologu) we wsi Czarny Las w pow. czerskim, był synem Walentego i Magdaleny z Łochowskich.

Do służby wojskowej R. wstąpił w r. 1809 po rozpoczęciu działań wojennych kampanii polsko-austriackiej. Z rodzinnej wsi przedostał się na prawy brzeg Wisły i 1 V 1809 jako prosty żołnierz zaciągnął się do przebywającego w Karczewie 6 p. ułanów Ks. Warsz., wchodzącego wówczas w skład oddziału gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Z pułkiem odbył całą kampanię docierając do Krakowa, gdzie 29 VIII 1809 został przeniesiony do pułku artylerii pieszej i awansował 1 XI t. r. na stopień kaprala, a 2 II 1810 – sierżanta. Dn. 17 VII 1811 przeszedł do służby w dyrekcji generalnej popisów wojska na stanowisko adiunkta popisów, odpowiadające stopniowi podporucznika. Z tą formacją wyruszył na kampanię rosyjską 1812 r., lecz 1 VIII t. r. mianowany został porucznikiem z przeznaczeniem do formowanego na Litwie 3 p. szwoleżerów gwardii cesarskiej. Walczył w nieszczęśliwej dla pułku bitwie pod Słonimem (19/20 X 1812), uniknął jednak niewoli, przedzierając się do Wilna. Ze szczątkami pułku dotarł do Niemiec i we Friedbergu w czasie reorganizacji 1 p. szwoleżerów gwardii został do niego wcielony, otrzymując przydział do 9 kompanii dowództwa kpt. Wincentego Toedwena. Z pierwszymi szwadronami bojowymi R. znalazł się na froncie, walczył 2 V 1813 pod Lützen i 5 V pod Budziszynem. Powrócił jednak do Friedbergu, gdzie formowane były dalsze oddziały pułku, wysyłane następnie kolejno na linię bojową. Od 26 VI 1813 dowodził R. kadrami 5 szwadronu, z którymi 12 VII wyruszył do pułku stacjonującego wówczas w okolicach Drezna. W czasie nowej reorganizacji pułku umieszczony został 15 VIII 1813 w 14 kompanii dowodzonej przez kpt. Cypriana Szukiewicza 7 szwadronu szefostwa Stanisława Rostworowskiego. Uczestniczył w bitwach pod Dreznem (27 VIII 1813), gdzie otrzymał pchnięcie lancą w nogę, Altenburgiem (28 IX), Lipskiem (18–19 X), Weimarem (22 X), gdzie ponownie został ranny, oraz Hanau (30 X). Wskutek odniesionej rany R. skierowany został do zakładu pułkowego w Chantilly, ale już 17 XII t. r. otrzymał nominację na stopień kapitana liniowego, a 1 I 1814 – przydział do 3 p. eklererów gwardii. Brał udział w kampanii francuskiej 1814 r., w czasie której 27 II przyznano mu order kawalerski Legii Honorowej. Po abdykacji Napoleona, 1 V 1814 otrzymał uwolnienie ze służby francuskiej, a w swoim pułku, przygotowującym się do powrotu do kraju, dowództwo 7 kompanii 3 szwadronu.

W powstającej armii Król. Pol. R. umieszczony został 13 II 1815 w stopniu kapitana w 4 p. strzelców konnych, formującym się w Skierniewicach. Dn. 3 IV 1819 przeniesiony został do 1 p. strzelców konnych stacjonującego w Sieradzu. Na wiosnę 1821 objął R. komendę nad utworzonym szwadronem rezerwowym pułku, stanowiącym jego kadrę obliczoną na szkolenie rekrutów, do której odsyłano starszych podoficerów i żołnierzy. Ze szwadronem tym R. stał w Zamościu, a lustracje dokonane w r. 1822 przez w. ks. Konstantego oraz 4 XI 1823 przez Aleksandra I wykazały wysoki poziom wyszkolenia żołnierza i wzorowy porządek. R. otrzymał następnie dowództwo 2 szwadronu, na wiosnę 1830 stacjonował w Brzezinach, a po manewrach letnich t. r. – w Łowiczu. Dn. 24 V 1830 otrzymał Znak Honorowy za 15 lat nieskazitelnej służby oficerskiej.

Po wybuchu powstania R. wraz z pułkiem opuścił Łowicz, 6 XII przybył pod Warszawę i stanął w Nadarzynie, 19 XII dotarł do Pułtuska, a 1 I 1831 wszedł do Różana, gdzie stacjonował przez styczeń 1831. Dn. 6 II t. r. awansował na stopień majora z przeniesieniem do pułku strzelców konnych b. gwardii. Uczestniczył w lutowych działaniach bojowych pułku, walczył m. in. 19 II pod Wawrem. W dniu bitwy grochowskiej (25 II) R. otrzymał rozkaz powrotu do macierzystego 1 p. strzelców konnych i dowództwo 2 szwadronu. W kwietniu wszedł ze swym pułkiem w skład brygady gen. Ambrożego Skarżyńskiego i wziął udział w działaniach korpusu gen. Ludwika Paca, dowódcy 1 rezerwy armii. Pod koniec tego miesiąca R. ze swym pułkiem i brygadą odwołany został do głównej armii, aby wejść w skład wyborowego korpusu gen. Wojciecha Chrzanowskiego wysłanego 3 V z Jędrzejowa z wyprawą w Lubelskie w kierunku Zamościa. Pod Lubartowem (10 V), gdzie gen. W. Chrzanowski o mało co za swe niedbalstwo nie zapłacił klęską całego oddziału, R. uczestniczył w szarżach pułku, a w dalszym marszu polskiego korpusu w kierunku Zamościa, w czasie przeprawy przez Wieprz na jego prawy brzeg, ze swym dywizjonem powstrzymał napór przedniej straży wojsk rosyjskich. Przed dotarciem pod twierdzę Zamość pułk R-a starł się jeszcze 12 V z nieprzyjacielem pod Starym Zamościem. Za waleczność 30 V otrzymał R. Krzyż Złoty Virtuti Militari.

W składzie korpusu gen. Chrzanowskiego wyruszył R. ze swym pułkiem i brygadą na wyprawę przeciwko gen. E. A. Gołowinowi. Po stoczonej bitwie pod Mińskiem 14 VII t. r. mianowany został podpułkownikiem i przeznaczony na dowódcę 2 p. strzelców konnych. Na czele swojego pułku walczył 15 VIII pod Szymanowem, w czasie odwrotu armii polskiej w kierunku Warszawy. Pułk R-a wraz z całą 3 dyw. jazdy włączony został do II korpusu gen. Hieronima Ramoriny i wraz z nim 23 VIII opuścił Warszawę udając się przeciwko rosyjskiemu korpusowi gen. G. Rosena. W starciu pod Krynką (28 VIII) R. szarżował ze swym pułkiem na dwa pułki jegrów z 7 dyw. piechoty i brygadę gen. A. E. Wrangla z 6 dyw. ułanów oddziału gen. Gołowina, w bitwie pod Międzyrzecem – Rogoźnicą (29 VIII) rozbił w kontrataku na północnym skraju wsi Rogoźnicy dwa szwadrony pułku ułanów tatarskich z oddziału gen. Warpachowskiego, zadając mu dotkliwe straty. Maszerując z korpusem spod Terespola w kierunku Warszawy, R. był nieobecny na posiedzeniu rady wojennej 9 IX w Opolu, później protestował wraz z innymi wyższymi oficerami, zresztą bezskutecznie, przeciwko jej decyzji dotyczącej marszu w kierunku południowym, a nie do Modlina, miejsca koncentracji głównych sił armii polskiej. Dn. 13 IX w ostatniej swojej walce przepędził R. z Markuszowa jazdę nieprzyjacielską, a w nocy 16/17 IX z całym II korpusem przekroczył granicę austriacką. R. zdecydował się na powrót do Król. Pol., 22 III 1832 przybył do Warszawy i ponowił przysięgę homagialną. Dn. 26 III 1833 otrzymał z Komisji Przeznaczenia i Wsparcia Oficerów i Urzędników Wojskowych b. WP uwolnienie ze służby.

Jednak jeszcze w r. 1833 R. opuścił kraj udając się, razem z płk. Konstantym Borowym, byłym dowódcą dywizjonu karabinierów, do Francji, dokąd przybył w stopniu pułkownika w listopadzie 1833. Data nominacji na stopień pułkownika nie jest znana. R. zatrzymał się w Vesoul w dep. Haute-Saône, skąd w grudniu t. r. wystąpił do ministra spraw wewnętrznych Francji z prośbą o zapomogę zarówno dla siebie, jak i 4 kolegów-oficerów. Skierowany do dep. Oise, 24 VI 1834 dołączył w Chantilly do zamieszkałego tu swojego młodszego brata Cypriana, majora 1 p. ułanów. W kraju w r. 1835 władze Król. Pol. zarządziły poszukiwania R-a dla rozliczenia się z pobranej przez niego w czasie powstania z kasy głównej woj. sandomierskiego zaliczki na koszty transportu koni z Radomia do Warszawy. Z powodu złego stanu zdrowia R. nie brał czynnego udziału w życiu emigracji. Razem z bratem Cyprianem należał jedynie do Zjednoczenia Emigracji Polskiej. W r. 1845 celem zapewnienia sobie opieki lekarskiej przeniósł się R. do Paryża. Zmarł 11 IV 1847 w Paryżu i pochowany został na cmentarzu Montmartre we wspólnym grobie. Na pogrzebie honory wojskowe, jako kawalerowi orderu Legii Honorowej, oddał oddział armii francuskiej.

Rodziny R. nie założył.

 

Pol. Enc. Szlach., X; Łoza, Legia Honorowa; Uruski, XV (tu: ur. 1794); Bartkowski J. i in., Spis Polaków zmarłych w emigracji od roku 1831, w: Mater. do biogr. geneal. i herald. pol., VII/VIII (błędnie cyt. w przypisie bibliogr. „Dziennik” J. A. Potrykowskiego odnoszący się do Cypriana Roszkiewicza); Księga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy armii polskiej w tymż roku krzyżem wojskowym „Virtuti Militari” ozdobionych, Lw. 1881; Lista imienna Generałów, Oficerów wyższych i niższych oraz Urzędników wojskowych tak w służbie będących, jak i dymisjonowanych, Znakiem Honorowym zaszczyconych, W. 1830; Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Monmartre-Saint Vincent-Batignolles, W. 1986; – Bielecki R., Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1837, W.-Ł. 1986; Callier E., Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, P. 1887; Gembarzewski B., Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, W. 1925 s. 80; tenże, Wojsko Pol., 1807–14, Wyd. 1, W. 1905 (lista imienna oficerów wojska Ks. Warsz.) s. XXXIV; tenże, Wojsko Pol., 1815–30; – Krosnowski, Almanach hist. (błędne informacje); Mierosławski L., Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831, Paryż 1875–6 VI 386, VII 208, 272–3, 276; [Prądzyński I.], Pamiętnik generała…, Kr. 1909 II; Roczniki Wojskowe Królestwa Polskiego 1817–1830 (W.); Rozkazy dzienne Naczelnego Wodza 1815–1831 (W.); Zwierkowski W., Korpus 2gi Polski w 1831 roku, Paryż 1844 s. 158; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831 r., W. 1932 II; Źródła do historii pułku polskiego lekkokonnego gwardii Napoleona I, W. 1899; – „Dzien. Narod.” 1847 nr 314 s. 1260; „Dzien. Urzęd. Woj. Maz” 1835 nr 192 (dod.); Pisma Komisji Korespondencyjnej Nr XXIII (dodatek), Poitiers 15 V 1840; „Roczn. Tow. Pol. Liter.-Artyst. w Paryżu” 1911–12 s. 261; – AGAD: Akty KRW rkp. 338 k. 34–40, rkp. 478 k. 157; Arch. Hist. du Ministère de la Guerre w Paryżu – Château de Vincennes: Sekcja Admin., teki osobowe; B. Czart.: rkp. Ew. 1569; B. Pol. w Paryżu: rkp. 388 k. 14–23; – Kartoteka emigrantów 1831–1862 we Francji Roberta Bieleckiego z W.; Kartoteka oficerów WP 1815–1831 Zbigniewa Zacharewicza z Kr.

Zbigniew Zacharewicz

 
 

Powiązane artykuły

 

Obrona Warszawy w 1831 r.

Powstańcy i cywile opanowali miasto już 30 listopada 1830 r. Namiestnik carski i garnizon rosyjski ewakuował się. Warszawa stała się centrum polityczno-administracyjnym i wojskowym powstania listopadowego,......
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.