INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Filip Lacke (Lakke)  

 
 
1576-02-22 - 1640-08-29
Biogram został opublikowany w 1971 r. w XVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Lacke (Lakke) Filip, pseud. Eliseus Aurimontanus (1576–1640), sekretarz gdański, polityk, publicysta. Ur. 22 II w Gdańsku, syn kupca Maurycego i Urszuli Suchten. Wcześnie stracił ojca, lecz dzięki pomocy stypendialnej Rady m. Gdańska otrzymał gruntowne wykształcenie. Od r. 1588 uczęszczał do miejscowego Gimnazjum Akademickiego, a studia wyższe w zakresie prawa odbył w Wittenberdze (1593–1596) oraz Lejdzie i Padwie (1596–1600). W czasie pobytu za granicą odwiedził też Paryż, Wenecję i Rzym. Pod koniec 1600 r. wrócił do Gdańska, w n. r. został skierowany do Warszawy w charakterze sekretarza gdańskiego rezydującego przy dworze króla polskiego. Na tym stanowisku przebywał L. trzy lata, reprezentując interesy Gdańska w sejmie i trybunale. Warszawę opuścił z końcem 1603 r. i 10 II 1604 r. ożenił się z Katarzyną Korth (zm. 7 V 1611), stając się przez to współwłaścicielem posiadłości ziemskiej we wsi Goszyn (pow. Pruszcz Gd.).
W l. 1604–13 zajmował się L. gospodarką i handlem, będąc jednocześnie urzędnikiem administracji majątków miejskich, za co pobierał 300 fl. rocznie. W r. 1615 ponownie został skierowany jako sekretarz na trzy lata do Warszawy; otrzymywał wówczas roczne wynagrodzenie w wysokości 1600 guldenów. Jako reprezentant interesów Gdańska przy dworze królewskim wykazywał L. dużą aktywność i pomysłowość w załatwianiu różnych trudnych spraw (m. in. spory o cła morskie, likwidacja niewygodnej dla Gdańska Angielskiej Kompanii Wschodniej w Elblągu, procesy gdańszczan itp.). Z czynności tych sporządzał L. obszerne, szczegółowe i ciekawe sprawozdania, które przesyłał Radzie m. Gdańska. W r. 1618 opuścił Warszawę, ale powrócił tam w r. 1621 i objął znowu stanowisko sekretarza gdańskiego rezydującego przy dworze królewskim. W tym czasie uczestniczył w obradach sejmu i sejmików pruskich oraz załatwiał sprawy sądowe. Zajmował się też aktualnymi wówczas problemami szwedzkimi i brał udział, jako pisarz, w delegacji gdańskiej na rozmowy polsko-szwedzkie w Starym Targu (Altmarku). W r. 1625 ożenił się L. powtórnie z Anną Reichenbach.
Od r. 1618 rozpoczęły się ostre nieporozumienia pomiędzy L-m a Radą m. Gdańska. L. wystąpił wówczas w stosunku do Rady z roszczeniami finansowymi, sięgającymi sumy ponad 5 000 guldenów. W wyniku sporów, z początkiem kwietnia 1629 r. został L. na własną prośbę zwolniony z obowiązków sekretarza miejskiego, zachowując jednakże tytuł sekretarza. W tym też czasie, jesienią 1629 r., nawiązał L. współpracę z dworem polskim i otrzymał funkcję sekretarza królewskiego, z tytułu której pobierał do śmierci roczne wynagrodzenie 500 dukatów. Na tym stanowisku dał się poznać jako aktywny i gorący rzecznik polskiej racji stanu w sprawach dotyczących Gdańska oraz Pomorza. Szczególnie dużą rolę odegrał L. w sporze celnym pomiędzy Rzecząpospolitą a jej portem na Bałtyku, jaki toczył się w l. 1636–9. Był wówczas L. doradcą Jerzego Ossolińskiego i Adama Kazanowskiego, którzy z ramienia króla polskiego prowadzili pertraktacje z Gdańskiem. Jako prawnik, doskonale przy tym zorientowany w problematyce prawno-ustrojowej Gdańska, dostarczał L. reprezentantom Władysława IV argumenty potwierdzające prawa Polski do pobierania ceł morskich w Gdańsku. Z inspiracji L-go i przy jego wydatnej pomocy ukazało się w tym czasie wiele pism publicystycznych zwalczających stanowisko Rady m. Gdańska w sprawie ceł morskich. (M. in. „Zdanie jednego miłośnika ojczyznej […] o ceł morskich fundacyi” i „Dyskurs potrzebny”). Sam L. jest autorem wystąpienia polemicznego: Contra Informationem iurium Terrarum Prussiae Gegenbericht, wymierzonego przeciw broszurze syndyka gdańskiego Henryka Fredera (1637).
W r. 1638 opublikował L., pod pseud. Eliseus Aurimontanus, kolejne pismo publicystyczne Ad Dantiscanos bellum et arma circumspicientes epistola in qua vatem eis popularem exhibit. Przedrukował w nim elegię Jana Dantyszka z r. 1535 „Jonas Propheta de interitu civitatis Gedanensis”, wróżącą zagładę Gdańskowi za nieposłuszeństwo wobec króla polskiego i zaopatrzył ją w obszerny komentarz prawno-historyczny, uzasadniający prawa Polski do Gdańska. Zwracając się bezpośrednio do rodzinnego miasta, groził mu karą odebrania monopolu na handel morski. Wszystkie te pisma były wielokrotnie przedrukowywane w języku łacińskim, polskim oraz niemieckim i wywarły znaczny wpływ na ukształtowanie się w Polsce opinii publicznej popierającej politykę morską Władysława IV, co znalazło wyraz w obradach sejmu w r. 1638. Jako doradca królewski do spraw gdańskich był L. ponadto autorem kilku niedrukowanych pism, dających charakterystykę stosunku Gdańska do królów polskich (Exorbitantiae insolentiores praeconsulum et consulum Gedanensium a temporibus Sigismundi I regis usque ad moderna Regiae Maiestatis Vladislai IV tempora), ukazujących krytycznie wewnętrzną sytuację w tym mieście (Gespräch von der Bürger der Stadt Dantzig Wolfart, B. Gdań. PAN: Ms Uph. fol. 51), zawierających propozycje reformy ustroju Gdańska w duchu konstytucji Karnkowskiego oraz projekty ingerencji w sprawy handlowe i finansowe miasta. Władysław IV wysoko cenił współpracę L-go, co podkreślił w liście do wdowy po nim. Natomiast w Gdańsku negatywnie oceniano postępowanie L-go, widząc w nim działalność godzącą w interesy miasta. L. zmarł w Gdańsku 29 VIII 1640 r. i został pochowany w kościele Mariackim.

Altpreuss. Biogr., I 378; Charitius A., Commentatio historico-literaria de viris eruditis Gedani ortis, Wittembergae 1715 s. 7–8; Holzmann M., Bohatta H., Deutsches Pseudonymen-Lexikon, Wien 1906 s. 22; Bertling A., Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Danzig 1892 I 656–7; – Curicke R., Der Stadt Dantzig historische Beschreibung, Amsterdam 1687 s. 130; Czapliński W., Polska a Bałtyk w latach 1632–1648, Wr. 1952 s. 104–14; Freytag H., Die Preussen auf der Universität Wittenberg und die nichtpreussischen Schüler Wittenbergs in Preussen von 1502 bis 1602, Leipzig 1903 s. 79; Lengnich, Gesch. d. Preuss. Lande, VI 85, 130–1; Methner A., Die Danziger Stadtschreiber bis 1650, Danziger familiengeschichtliche Beiträge, Danzig 1929 I 35; Muhl J., Danziger Bürger auf der Danziger Höhe, „Mitteil. d. Westpreuss. Gesch.-vereins” 1931 s. 60; Nowak Z., Antyreformacyjna elegia Dantyszka o zagładzie Gdańska i jej kariera polityczna, „Odr. i Reform. w Pol.” T. 16: 1971; Recke W., Der Danziger Hof in Warschau und seine Bewohner, „Mitteil. d. Westpreuss. Gesch.-vereins” 1925 s. 32; Wendland U., Secretarius Philipp Lacke (1576–1640), „Mitteil. d. Westpreuss. Gesch.-vereins” 1942 s. 13–36; – Akta do dziej. Polski na morzu, VII cz. 2 a; – B. Gdań. PAN: Ms 90, Ms 539, Ms 672, Ms 680, Ms 694, Ms 695, Ms 706, Ms 991, Ms Ortm. q. 7, Ms. Uph. fol. 91; WAP w Gd.: rkp. nr 300, 16/18, nr 300, 29/100, nr 300, 36/3, nr 300, 53/78, nr 300, R/C, 1, nr 300, R/C, 2, nr 300, R/Nn, 1, nr 300, R/Vv, 173.
                                                                                                                                                                                                                               Zbigniew Nowak

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.