INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Jadwiga (w zakonie Christofora) Szarska     

Jadwiga (w zakonie Christofora) Szarska  

 
 
1905-02-25 - 1983-02-08
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szarska Jadwiga, w zakonie Christofora (1905–1983), urszulanka, botanik, pedagog.

Ur. 25 II (12 II st.st.) w Smoleńsku, była córką Pawła Izydora (1866–1919), podpułkownika w armii rosyjskiej, i Wandy Józefy z Morgulców (1875–1943), absolwentki Prywatnej Szkoły Żeńskiej Sióstr Urszulanek w Krakowie, nauczycielki, tłumaczki języka francuskiego. Miała sześcioro rodzeństwa, siostry: Marię (1898–1948), zamężną Siwkową, Anielę (ur. 1900), zamężną Chmurową, Wandę (ur. 1909) i Świetlanę (ur. 1916), zamężną Dąbrowską, oraz braci: Bohdana (1899 – 28 IX 1920), podporucznika 1. pp Legionów Polskich, przyjaciela Władysława Broniewskiego, w operacji niemeńskiej 1920 r. żołnierza 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej gen. Lucjana Żeligowskiego, poległego pod Lidą, i Witolda (1907–1941).

Od r. 1917 uczyła się S. w trzeciej klasie polskiego gimnazjum w Smoleńsku, niebawem jednak przerwała naukę i przeniosła się z matką i rodzeństwem do rodziny na Podlasie. Następnie zamieszkała w Krakowie, gdzie od r. 1921 kontynuowała naukę w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum Realnym Sióstr Urszulanek (gimn. urszulanek). Dn. 4 VI 1923 otrzymała świadectwo dojrzałości i 1 IX t.r. wstąpiła w Krakowie do Urszulanek Unii Polskiej (od 23 II 1936 w Unii Rzymskiej Zakonu św. Urszuli). Rozpoczęła tam 15 VIII 1924 nowicjat i otrzymała imię zakonne Christofora; 2 IX 1926 złożyła śluby. T.r. podjęła studia botaniczne na Wydz. Filozoficznym UJ, a od r. 1928 równocześnie uczęszczała w Krakowie na dwuletnie Wyższe Kursy Katechetyczne; dyplom ich ukończenia otrzymała 28 VI 1930. Profesję wieczystą złożyła w Krakowie 15 IX 1929. W r. akad. 1930/1 pracowała jako wolontariuszka w kierowanym przez Władysława Szafera Inst. Botanicznym UJ, a w l. szk. 1930/1–1934/5 uczyła przyrody, geografii i propedeutyki filozofii, będąc także wychowawczynią klasy, w gimn. urszulanek. W ramach seminarium u Szafera podjęła badania nad turzycami; ustaliła cechy gatunku Carex nemorosa i jego geograficzne rozmieszczenie w Polsce oraz nowe miejsca występowania w Polsce gatunku Carem pediformis. Wyniki badań ogłosiła w pracy magisterskiej Uwagi o kilku krytycznych turzycach polskich („Acta Societatis Botanicorum Poloniae” Vol. 8: 1931 z. 3/4), obronionej 17 III 1931 na Wydz. Filozoficznym UJ z wynikiem bardzo dobrym. Dn. 25 X 1933 uzyskała dyplom nauczyciela szkół średnich. W r. 1935 została dyrektorką gimn. urszulanek we Włocławku; uczyła tam fizyki i chemii. We wrześniu 1936 przeniosła się do Warszawy i została redaktorem naczelnym (formalnie do 30 VI 1937) wydawanego przez urszulanki dwutygodnika dla młodzieży „Dziś i jutro”. Od stycznia 1937 pracowała w Kurii Generalnej Urszulanek Unii Rzymskiej w Rzymie, w sekretariacie asystentki generalnej Angeli Zemljak, odpowiedzialnej za sprawy Prowincji Polskiej. Od lipca 1937 odbywała probację (pogłębienie życia duchowego) w Orleanie. Po powrocie do Polski w lutym 1938 została 15 II t.r. dyrektorem Gimnazjum i Liceum Urszulanek w Poznaniu; uczyła tam przyrody, a także opiekowała się siostrami juniorystkami I chóru (siostry chórowe w okresie ślubów czasowych) oraz chórem.

Po zajęciu Poznania przez Niemców we wrześniu 1939 urszulanki zostały wysiedlone; S. trafiła 16 XI t.r. do klasztoru urszulanek w Pokrzywnie pod Poznaniem. Następnie, od 19 III do 30 VIII 1941, pracowała w Warszawie w kuchni Rady Głównej Opiekuńczej. We wrześniu t.r. przybyła do Krakowa i została zastępczynią kierowniczki prowadzonych przez urszulanki kursów gospodarczych, a od 15 V 1944 była kierowniczką tych kursów; wykładała też higienę i ogrodnictwo. Równocześnie na zorganizowanych przez urszulanki tajnych kompletach uczyła religii, geografii i przyrody. Po zakończeniu wojny była w r. szk. 1945/6 przełożoną klasztoru urszulanek we Włocławku, gdzie także kierowała do 30 VI 1946 gimn. urszulanek (ucząc fizyki, chemii i przyrody), a do 30 VI 1947 szkołą gospodarczą. W r. 1947 wróciła do Krakowa i została przełożoną Domu Studiów czyli formatorką juniorystek; w l. 1947–50 była także doradczynią prowincjalną. W r. 1951 została przełożoną klasztoru w Lublinie, gdzie przeżyła zamknięcie przez władze w r. 1955 prowadzonych tam przez urszulanki szkół. W l. 1956–60 ponownie pełniła funkcję doradczyni prowincjalnej. Od r. 1957 pracowała w Krakowie jako dyrektorka prowadzonego przez urszulanki Diecezjalnego Inst. Katechetycznego (działającego w l. 1957–9 jako liceum dla zakonnic z prawami państw.); funkcję tę pełniła do r. 1962. Dekretem prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, została 8 IX 1962 mianowana przełożoną klasztoru sióstr kamedułek w Złoczewie; razem z urszulanką, siostrą Stanisławą Piecuch, miała przeprowadzić tam reformy regulujące życie sióstr w klasztorze. W dn. 4 IX – 17 X 1965 uczestniczyła w Rzymie jako jedna z delegatek Prowincji Polskiej w Kapit. Generalnej Urszulanek Unii Rzymskiej.

Po opuszczeniu Złoczewa 29 X 1966 wypoczywała S. w klasztorze Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich, ale już w styczniu 1967 została skierowana do Rybnika, gdzie pracowała jako katechetka. Od 26 VII t.r. była przełożoną klasztoru w Bardzie Śląskim; dojeżdżała stamtąd od r. 1969 jako lektorka języka francuskiego do Seminarium Duchownego w Nysie. Przeniesiona 26 VIII 1973 do Wrocławia, odbywała liczne podróże, zbierając (w ramach prowadzonego na KUL projektu badawczego Jerzego Kłoczowskiego) materiały źródłowe i relacje ustne do dziejów Prowincji Polskiej Urszulanek Unii Rzymskiej w l. 1939–47. Opublikowała artykuł Prowincja Polska Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej („Summarium” 1974 [1978] nr 3). W r. 1980 ukończyła dwutomowe opracowanie Działalność Urszulanek Unii Rzymskiej Prowincji Polskiej w latach 19391947, przechowywane, wraz z zebranymi materiałami w Arch. Prowincjalnym Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie. Zmarła 8 II 1983 we Wrocławiu, została pochowana w grobowcu sióstr urszulanek na cmentarzu Osobowickim.

Streszczenie opracowania S-iej wydała po jej śmierci urszulanka, siostra Alma Kotowska, pt. Urszulanki Unii Rzymskiej. Prowincja Polska Zakonu św. Urszuli w dwunastym tomie serii „Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939–1947” (L. 1998).

 

Köhler P., Jadwiga Szarska (siostra Christofora), „Wiad. Botaniczne” 2001 z. 3/4 s. 125–7 (fot.); Kotowska A., [Wprowadzenie], w: Urszulanki Unii Rzymskiej. Prowincja Polska Zakonu św. Urszuli, „Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939–1947” T. 12: 1998 s. 13–14; Odziemkowski J., Lida 1920, W. 1994 s. 63 (dot. brata S-iej, Bohdana); Sowulewska W. H. E., Mniszki kamedułki w Złoczewie, fundacja i rozwój wspólnoty, w: Mniszki kamedułki w Złoczewie 1949–1999. Materiały jubileuszowe, Złoczew 2000 s. 181; – Broniewski W., Pamiętnik 1918–1922, W. 1987 (dot. brata, Bohdana); Rzepecki J., Wspomnienia i przyczynki historyczne, W. 1984 s. 11 (dot. brata, Bohdana); Sprawozdanie czwarte i piąte Gimnazjum Żeńskiego im. Św. Urszuli SS. Urszulanek w Krakowie za lata szkolne 1930/31 i 1931/32, Kr. 1932 s. 4, 16; Szafer W., Wspomnienia przyrodnika. Moi profesorowie – moi koledzy – moi uczniowie, Wr. 1973; – Arch. Prow. Urszulanek Unii Rzymskiej w Kr.: sygn. AZ 522 (akta personalne S-iej, fot.), sygn. SP 112 (spuścizna S-iej), sygn. WŁ 3 (Kron. klasztoru we Włocławku), sygn. dawna A. XII 3/1 (akta Prow. Pol. – Instytuty Katechetyczne w Kr. w l. 1950–71), sygn. dawna A. XVIII 3/1 (akta Prow. Pol. – praca na rzecz klasztoru kamedułek w Złoczewie), sygn. M 20 (Adamska I., Zakłady Urszulanek UR pod okupacją niemiecką, Kr. 1975), sygn. M 416 (Sochacka L., Wartości wychowawcze urszulińskiego czasopisma dla młodzieży „Dziś i jutro” <1925–1937>. Studium z psychologii wychowawczej, L. 1972 s. 162); Arch. UJ: sygn. KM 56 (teczka magisterska S-iej), sygn. PKEN 26 (teczka dyplomowa S-iej), sygn. S II 517 (Album Universitatis Iagellonicae); B. Jag.: rkp. Przyb. 796/76 (Instytut i Ogród Botaniczny UJ 1918–1938. Kronika ofiarowana prof. Wł. Szaferowi w dwudziestolecie rządów), rkp. Przyb. 495/04 (koresp. Michała Pawlikowskiego).

Iwona Naglik

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.