INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Jan Władysław Skolimowski h. Lubicz  

 
 
brak danych - 1680, przed 19 VII
Biogram został opublikowany w latach 1997-1998 w XXXVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Skolimowski Jan Władysław h. Lubicz (zm. 1680), sędzia ziemski drohicki, poseł na sejmy. Pochodził z rodziny osiadłej w ziemi drohickiej na Podlasiu, był synem Stanisława, pisarza ziemskiego mielnickiego.

W r. 1648 wziął S. udział z ziemią nurską w elekcji Jana Kazimierza. W r. 1656 dwaj jego bracia ponieśli śmierć, zapewne w czasie działań wojsk brandenbursko-szwedzkich na Podlasiu. S. obarczał odpowiedzialnością za to koniuszego lit. ks. Bogusława Radziwiłła, dowodzącego tymi oddziałami. Począwszy od r. 1658 starał się S. uzyskać w Trybunale Kor. lub nawet przed sądem sejmowym wyrok skazujący B. Radziwiłła. Mianowany t.r. wojskim drohickim, z tym tytułem otrzymał w maju na sejmiku przedsejmowym w Drohiczynie mandat poselski na sejm nadzwycz. Posłował następnie na sejm 1659 r. (ze swojej ziemi) i został na nim deputatem izby do aprobaty układów hadziackich oraz oczekiwanego traktatu pokojowego ze Szwecją. Wszedł też jako reprezentant Podlasia do komisji dla rozpatrzenia pretensji szlachty lubelskiej, mazowieckiej i podlaskiej do wojska lit. Został również wyznaczony do komisji wojskowej lwowskiej i uczestniczył w jej pracach od poł. lipca; uważał, że w rozliczeniach z wojskiem kor. trzeba uwzględnić szkody poczynione przez nie w czasie wojny w dobrach szlacheckich. Dn. 31 VII t.r. uczestniczył w dziękczynnej mszy u jezuitów lwowskich z okazji zawarcia układu z wojskiem, a 30 IX t.r. wraz z in. komisarzami podpisał asekurację na sumę 132 tys. złp. pożyczoną od miasta Lwowa na wypłatę wojsku.

Na sejmie w r. 1661, na którym reprezentował ponownie ziemię drohicką, wszedł S. w skład reasumowanej komisji z r. 1659 do rozpatrzenia szkód poczynionych przez wojsko lit. W swojej akcji przeciw B. Radziwiłłowi osiągnął S. w Trybunale Kor., jak się wydaje, wyrok skazujący, lecz w listopadzie 1664 plenipotentom koniuszego lit. udało się sprawę umorzyć. W l.n. adherenci radziwiłłowscy przeszkadzali S-emu w zabiegach o funkcję poselską na sejmiku w Drohiczynie. Zapewne powiodło się S-emu uzyskanie kolejnego wyroku skazującego Radziwiłła, w r. 1665 pomawiano go, że przyjął 440 grzywien w zamian za odstąpienie od żądania ogłoszenia infamii koniuszego. S. procesował się jednak nadal, starał się przedstawić sprawę przed sądem sejmowym w r. 1666, lecz na przeszkodzie stanęło zerwanie pierwszego sejmu t.r. S. posłował z ziemi drohickiej na drugi sejm w t.r. Wg zaufanego współpracownika Radziwiłła Benedykta Olszewskiego wspierał wtedy «ubogiego szlachcica», występującego z podobnymi zarzutami przeciw księciu; sąd sejmowy nie zajął się jednak jego skargą.

Na sejmie 1667 r., na którym był S. posłem ze swojej ziemi, podczas dyskusji o przyjętej na poprzednim sejmie przysiędze marszałka izby poselskiej, opowiedział się za jej utrzymaniem w niezmienionym brzmieniu. Wraz z pozostałymi posłami podlaskimi domagał się, aby izba poselska wstawiła się do króla Jana Kazimierza za ich województwem, prosząc o wycofanie z Podlasia wojska zaciągu cudzoziemskiego, czyniącego szkody w dobrach szlacheckich. Na sejmie tym został S. wyznaczony do komisji dla wyceny towarów luksusowych. W styczniu 1668, na sejmiku przedsejmowym drohickim, zabiegał S. usilnie o poselstwo na sejm. Występował też przeciw B. Radziwiłłowi, kwestionując jego uprawnienia do star. brańskiego. Nie uzyskał mandatu poselskiego, zwyciężył kandydat radziwiłłowski. Dn. 25 V t.r. otrzymał S. nominację na urząd podsędka drohickiego. W tym też czasie, oskarżony przez referendarza lit. Jerzego Niewiarowskiego o zabicie księdza, został skazany na 3 lata i 18 tygodni wieży. Zapewne nie doszło do egzekucji tego wyroku, nie mógł S. jednak, ku zadowoleniu stronników radziwiłłowskich, starać się o poselstwo na sejm abdykacyjny Jana Kazimierza w r. 1668. W r.n. brał udział w elekcji i oddał głos na Michała Korybuta Wiśniowieckiego z ziemią drohicką, był deputatem do paktów konwentów i podpisał je «salvis iuribus et immunitatibus Ecclesiae Romanae et decretorum Ducatus Mazoviae ac Podlachiae». Ciążący na nim wyrok uniemożliwił S-emu uzyskanie mandatu poselskiego na sejm koronacyjny, posłował jednak na pierwszy sejm 1670 r. Podczas bankietu u referendarza kor. Jana Dobrogosta Krasińskiego silnie ranił szablą w głowę posła sandomierskiego Mikołaja Pękosławskiego, który zarzucił mu sprzedajność na rzecz Francji.

Zapewne jeszcze w r. 1673 otrzymał S. urząd sędziego drohickiego; tytułu tego używał w marcu r.n. (data jego nominacji w księgach ziemskich drohickich: 7 VIII 1674 jest, jak się wydaje, błędna). Po śmierci króla Michała Korybuta, na konwokacji 1674 r. został S. wyznaczony do komisji dla rewizji skarbca i archiwum Rzpltej. Elekcję Jana Sobieskiego w t.r. podpisał z woj. podlaskim, na sejmie elekcyjnym został wyznaczony na deputata do boku króla. Przeciwdziałał nominowaniu członków tej deputacji izby poselskiej, domagając się, aby liczyć głosy oddane na poszczególnych kandydatów; odstąpił od tego wobec sprzeciwów innych posłów. Na sejmie 1676 r. wszedł S., jako reprezentant woj. podlaskiego, w skład komisji dla zbadania przywilejów cerkwi prawosławnych w Drohiczynie i ziemi drohickiej. Podczas sejmu 1678/9 został ponownie wybrany do deputacji do boku króla.

S. posiadał dziedziczne dobra w Skiwach i Skolimowie na Podlasiu. Miał też dwór z placem w Drohiczynie, uwolniony konstytucją sejmu 1667 r. od wszelkich podatków. S. zmarł w r. 1680, przed 19 VII.

Był S. żonaty, pozostawił synów: Stanisława i Kazimierza.

 

PSB (Pękosławski Mikołaj); Niesiecki, VIII; Święcki, Historyczne pamiątki, II 96; Elektorowie; Elektorów poczet; Urzędnicy, VIII; – Kłaczewski W., Abdykacja Jana Kazimierza, L. 1993; Kozak E., „Słudzy” podlascy Bogusława Radziwiłła, w: Drobna szlachta podlaska w XVI–XIX wieku, Białystok 1991 s. 71; Kubala L., Wojny duńskie i pokój oliwski 1657–1660, Lw. 1922; Matwijowski K., Sejm grodzieński 1678–1679, Wr. 1985; Matwijów M., Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668 r., Wr. 1992 s. 174 (aneks); Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski, W. 1994 s. 276–7; Ochmann S., Sejmy z l. 1661–1662, Wr. 1977; Siedlecki J., Brańsk Bogusława Radziwiłła 1653–1669, Białystok 1991 s. 87, 91; – Pisma do wieku Jana Sobieskiego, II; Teki Dworzaczka, Kórnik 1996 CD-ROM; Vol. leg., IV 243, 587, 607, 624, 625, 702, 949, 950, V 34, 211, 315, 356, 553; Zubrzycki D., Kronika miasta Lwowa, Lw. 1844 s. 379, 401; – AGAD: Arch. Radziwiłłów, Dz. II nr 1367, Dz. V nr 10816 cz. II s. 53, 74, 78, 86, 91, 97–98, 128–129, 133–134, 137, 143, 161, 164–166, 168, cz. III s. 3, 38, 41, 78 (korespondencja B. Olszewskiego z B. Radziwiłłem), Metryka Kor. t. 206 k. 489v.

Mirosław Nagielski

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.