INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Jerzy Bałaban h. Korczak      fragment strony tytułowej broszury panegirycznej autorstwa Jerzego Bałabana, dedykowanej jego wujowi Janowi Żólkiewskiemu - Ktaków 1622 - w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie - źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl - rubrykacja iPSB.
Biogram został opublikowany w 1935 r. w I tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Bałaban Jerzy, h. Korczak, pułkownik wojska koronnego, syn Aleksandra, pułkownika, starosty rohatyńskiego, trembowelskiego i winnickiego, oraz Barbary Sutkowskiej z Jarmoliniec. Urodził się około r. 1610. Zamłodu podróżował po Włoszech, gdzie za sprawą jezuitów przeszedł wraz z bratem swym Aleksandrem z prawosławia na unję. Po powrocie z Włoch dostał się na dwór Władysława IV i otrzymał wkrótce godność szatnego królewskiego. W r. 1633 odstąpił mu ojciec za zgodą króla starostwo trembowelskie. W tymże roku, prawdopodobnie po raz pierwszy, próbował jako rotmistrz swych zdolności wojskowych pod murami Smoleńska. Zdolności te musiały być niepoślednie, skoro, jak się później okaże, całe swe życie poświęcił wojaczce. W latach 1637 i 1638 walczył, będąc rotmistrzem chorągwi usarskiej, w pułku wojewodzica bracławskiego Stanisława Potockiego przeciw Kozakom Pawluka; później pod Łubniami i Żołninem przeciw Ostrzaninowi i Huni. Lata 1639–1642 spędził, gospodarując w starostwie, przyczem jednak wyszło najaw jego awanturnicze usposobienie, którego dowód stanowią procesy z sąsiadami (Stan. Jabłonowskim, Bełzeckim). Nie obeszło się przytem bez krwawych burd i zajazdów, w czasie których stracił życie kasztelan połaniecki Skotnicki. W r. 1643 w miesiącach styczniu i lutym posłował do Siedmiogrodu na dwór Jerzego Rakoczego, któremu złożył imieniem króla życzenia i dary weselne. Przy tej sposobności załatwiał także sprawy, związane bezpośrednio z projektowaną przez Władysława IV ligą przeciwturecką.

W następnym już roku widzimy go walczącego z Tatarami pod Ochmatowem i Woronnem. Lata 1645 i 1646 są dlań bardzo niepomyślne, w tym bowiem czasie zbierał on owoce dawniejszych i nowych grzechów. Zaplątany jeszcze w r. 1643 w sprawę zabójstwa Jak. Poniatowskiego, został skazany na infamję. Uzyskał wprawdzie relaksację tejże, ale stracił w r. 1645 starostwo trembowelskie, niewątpliwie na skutek wykroczeń i lekkomyślnej gospodarki, a w roku następnym został pozwany przez króla wraz ze swą chorągwią o poczynienie szkód w mieście Trembowli. W r. 1648 dostał się pod Korsuniem do niewoli tatarskiej. Pozostał w niej w towarzystwie hetmana polnego Kalinowskiego zgórą dwa lata, pośrednicząc często w wykupnie jeńców. Niewola nie odebrała mu tężyzny i pogody ducha, jak o tem świadczy jego pełna humoru i dowcipu korespondencja z Krymu, z której przebija zarazem serdeczna troska o los ojczyzny. Sam jednak, oceniony na 15 tysięcy talarów, nie mając pieniędzy, czekał na okazję. Wreszcie we wrześniu r. 1650, jako jeden z ostatnich jeńców korsuńskich, został przez hana darowany w dowód przyjaźni królowi Janowi Kazimierzowi. W kilka miesięcy później odbył szczęśliwie kampanję berestecką i białocerkiewską (1651) naczele chorągwi kozackiej. Już jednak w roku następnym pod Batohem dostał się powtórnie w łyka tatarskie, cudem nieomal uszedłszy śmierci. Po prawie dwuletnim pobycie na Krymie został zwolniony po dojściu do skutku sojuszu polsko-tatarskiego w połowie r. 1654. Jeszcze z końcem tegoż roku, jak również przez cały r. 1655 brał udział w walkach z Moskwą i Kozakami, tym razem już w randze pułkownika. W październiku tegoż roku został pojmany w bitwie pod Gródkiem przez Kozaków, jednak w kilka tygodni później uwolnili go Tatarzy drogą wymiany za młodego Buturlina, z racji zawarcia ugody tatarsko-kozackiej pod Jezierną. W styczniu r. 1656 podpisał B. wraz z innymi akt konfederacji tyszowieckiej. Brał następnie wybitny udział w walkach ze Szwedami i odznaczył się w trzydniowej bitwie pod Warszawą.

Później tracimy go z oczu na lat cztery. Źródła bowiem wzmiankują o nim dopiero w r. 1660 w tz. kampanji cudnowskiej jako o dowódcy pułku jazdy w dywizji hetmana w. k. Stanisława Rewery Potockiego. Z wyprawą cudnowską zakończył B. niewątpliwie swój obfity w przygody żołnierski zawód. Niema też o nim wzmianki w komputach z r. 1671. W r. 1663 otrzymał w nagrodę swych zasług wojennych, od króla pensję w wysokości 3 tysięcy florenów polskich, zabezpieczoną na dobrach ekonomji Samborskiej. Z rokiem tym ginie wszelki ślad po nim.

Jak widać z powyższego, J. B., reprezentujący zamłodu typ zawodowego żołnierza-zawadjaki, w rodzaju bohaterów sienkiewiczowskich, należał jednak niewątpliwie do bardzo wybitnych wojskowych. Świadczy o tem dobitnie fakt, że w czasie jego dwukrotnego pobytu w niewoli tatarskiej zarówno wojsko jak i sam król interwenjowali w sprawie jego uwolnienia, a kiedy pod Gródkiem dostał się w ręce kozackie, Stefan Czarniecki, oddając Kraków Szwedom, w jednym z punktów kapitulacji umieścił warunek wydostania B. z niewoli. W naszej literaturze historycznej mieszano go stale z jego starszym bratem Aleksandrem. Ten ostatni był wprawdzie także dworzaninem i rotmistrzem królewskim, źródła jednak, które tak wyraźne rzucają światło na zasługi wojenne Jerzego, milczą o nim zupełnie, z czego można wnosić, że nie odegrał on żadnej wybitniejszej roli.

 

Herbarze: Boniecki, Niesiecki, Uruski; Kubala, Wojna moskiewska, Szkice hist., III 193, 196 i 324; Hniłko, Wyprawa cudnowską; Korzon, Dola i niedola J. Sobieskiego, I 31; tenże, Dzieje wojen i wojsk., II 352; Górski, Trzydniowa bitwa pod Warszawą, »Bibl. Warszawska« 1887, I 370; Hruszewski, Istoria Ukr.-Rusy, IX 438, 1014, 1138, 1145; Szajnocha, Dwa lata dziejów naszych, I 45; Łoziński, Prawem i lewem II; Okolski, Diarjusz, 1637–38; Michałowski, Ks. Pam.; Kochowski, Climacter, I; Oświęcim, Diarjusz, 47, 48, 347; Temberski, Annales; Jemiołowski, Pamiętniki, 62; Grabowski, Ojczyste wspom., I 149 i 158, II 83; tenże, Starożytności Pol., I 323; Jerlicz, Kroniczka, 63, 137 i 159; Twardowski, Wojna domowa…, 10; Rudawski, II 27, 35; Hist. panowania Jana Kazimierza, wyd. Wójcicki, I 198–9; Pastorius, Historiae Polonae plenioris… pars posterior; A. G Z. X i XX; Arch. Główne. Sigillata, nr 7, s. 192, Metryka Kor. 180, k. 235–6, 112–13, Skarb.-Wojsk. Dział 86, Ks. 39, 40, 41, 42, 43, 72, 77; Arch. Ziemskie Lwów, Inscr. Castr. Trembovl., tomy 33, 34, 35, 36, Rel. Castr. Trembovl., tomy 117, 119, 127–29, Rel. Castr. Halic., tom 132; Arch. Miej. Kraków, Zbiór Rusieckich 31, s. 105; Ossolineum, rkp. 225, karta 320; Czart., rkp. 611, s. 721–24, rkp. 148, s. 243; Kórnik, rkp. 1286/VIII, s. 74-77; Ak. Um., rkp. 1569 s. 1 i dalsze; Krasińskich, rkp. 309, s. 191.

Eugenjusz Latacz

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.