INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Józef Tymoteusz Nowkuński      Józef Nowkuński, wizerunek na podstawie fotografii z 1931 r.

Józef Tymoteusz Nowkuński  

 
 
Biogram został opublikowany w 1978 r. w XXIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.


 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Nowkuński Józef Tymoteusz (1868–1952), inżynier komunikacji, projektant i kierownik budowy linii kolejowych w Rosji i w Polsce. Ur. 26 I w Kownie, był synem inżyniera Józefa i Teofili ze Słońskich. Gimnazjum ukończył w Kownie (1888), a studia uniwersyteckie odbył na wydziale fizyko-matematycznym w Petersburgu (do r. 1890) i w Kijowie, gdzie uzyskał tytuł kandydata nauk matematycznych (1893). Następnie w Petersburgu podjął studia w Instytucie Technologicznym, lecz wkrótce przeniósł się do Instytutu Inżynierów Komunikacji i tam w r. 1897 otrzymał dyplom inżyniera komunikacji. Wszechstronne przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i techniki komunikacyjnej pozwoliło N-emu na rozwinięcie szerokiej i wybitnej działalności w dziedzinie projektowania i budowy nowych linii kolejowych w Rosji i w Polsce. Do r. 1905 pracował w jednym z największych rosyjskich przedsiębiorstw kolejowych: Tow. Moskiewsko-Windawo-Rybińskiej Kolei Żelaznej (TMWRKŻ). Następnie był delegowany do Włoch i Francji w celu poznania nowych urządzeń kolejowych za granicą, a po powrocie kierował samodzielnie studiami i badaniami technicznymi nad wieloma liniami kolejowymi. Brał udział w opracowaniu projektów i budowie linii o łącznej długości ok. 2 200 km (m. in. Orzeł–Petersburg, Wałdaj–Tagos, Juriesz–Nielidowo). Później był kolejno kierownikiem Wydziału Technicznego Rady Zarządzającej Tow. Kolei Ałtajskiej (1912–15), głównym inżynierem budowy kolei Psków–Narwa (1915), dyrektorem zarządu budowy nowych linii w TMWRKŻ (1916–17), a po rewolucji październikowej pracował na kolejach radzieckich. Wydał w Rosji broszurę pt. Uproščenyj sposób podšcëta vremeni choda poezda na peregonach meždu stancijami i raschoda vody v puti (Petrograd 1914). W r. 1918 był członkiem komisji Związku Inżynierów Komunikacji, która opracowała założenia techniczno-ekonomiczne budowy kolei, opublikowane w wydawnictwie pt. „Trudy Komissii po razrabotke osnov železnodorožnogo stroitel’stva” (Petrograd 1919).

Po przyjeździe do Polski w r. 1923 pracował N. krótko w Tow. Robót Kolejowych i Budowlanych «Tor» w Warszawie. Od r. 1925 objął naczelne kierownictwo budowy nowej linii kolejowej Kalety–Podzamcze (długość linii głównej 115 km), zaprojektowanej w celu uniknięcia tranzytu eksportowanego węgla polskiego przez tzw. korytarz kluczborski położony na obszarze ówczesnych Niemiec. Zbudowanie tej pierwszej w Polsce większej linii kolejowej wykazało duże zdolności organizacyjne i techniczne N-ego, wysuwając go na czoło polskich inżynierów kolejowych. Pod jego redakcją wydano obszerne (ponad 400 stron) „Sprawozdanie z budowy kolei państwowej Kalety–Podzamcze 1925–1926” (Bydgoszcz 1928), zawierające materiały dokumentacyjne do budowy kolei, które były wykorzystywane przy projektowaniu i budowie nowych linii kolejowych w Polsce.

Największym osiągnięciem N-ego w dziedzinie budowy nowych linii kolejowych stała się najdłuższa w Polsce i bardzo ważna magistrala kolejowa (węglowa) Śląsk–Bałtyk na trasie: Herby Nowe–Karsznice–Inowrocław–Bydgoszcz–Kościerzyna–Gdynia (485 km), którą z dużym rozmachem i inicjatywą zbudował w krótkim czasie pomimo występujących trudności wykonawczych na niektórych odcinkach trasy (m. in. błota sięgające 25 m głębokości pod stacją Kack Wielki) oraz kłopotów organizacyjnych (kryzys gospodarczy). Tę dużą inwestycję kolejową rozpoczął w r. 1927 jako naczelny kierownik budowy w ramach Min. Komunikacji, a od r. 1931 prowadził jako dyrektor zarządu budowy Francusko-Polskiego Tow. Kolejowego, które na podstawie koncesji rządowej ją finansowało i potem do wybuchu wojny w r. 1939 eksploatowało. Na tej budowie zatrudniał N. polskie przedsiębiorstwa budowlano-montażowe (m. in. Tow. Robót Inżynierskich), a w zarządzie budowy wielu młodych inżynierów, którzy pod jego kierunkiem wykonywali projekty techniczne i nadzorowali wykonanie robót, a po ich zakończeniu – jako jego wychowankowie – stali się doświadczonymi kierownikami budowy innych linii kolejowych w Polsce, m. in. Marian Piskorski, Włodzimierz Filipowski, Stanisław Pietkiewicz i Zygmunt Piskorski. Zbudowanie magistrali kolejowej Śląsk–Bałtyk, z odnogą Siemkowice–Częstochowa (49 km), jako linii przede wszystkim towarowej dla transportu węgla ciężkimi pociągami, pozwoliło na znaczne skrócenie trasy (ok. 110 km) i usprawnienie przewozu węgla z Górnego Śląska do portu w Gdyni. Całkowite ukończenie budowy tej magistrali (o której pisano szeroko w prasie fachowej i codziennej) nastąpiło w r. 1933, a dalsza rozbudowa poszczególnych jej elementów była prowadzona do wybuchu wojny w r. 1939.

Lata okupacji hitlerowskiej 1939–44 N. przeżył w Warszawie, zajmując się studiowaniem prac naukowych z dziedziny kolejnictwa i pracując dorywczo w firmie «Tor». Po wyzwoleniu kraju w r. 1945 pracował kolejno w Radzie Technicznej, Radzie Komunikacyjnej i Departamencie Techniki Min. Komunikacji, a na schyłku życia w założonym w r. 1951 Instytucie Naukowo-Badawczym Kolejnictwa (późniejszy Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa) w Warszawie, służąc wszędzie swym doświadczeniem i wiedzą. N. opublikował wiele artykułów w prasie fachowej („Inżynier Kolejowy”, „Przegl. Kolejowy”, „Przegl. Komunikacyjny”), opisując m. in. budowę linii Śląsk–Bałtyk i wysuwając potrzebę budowy magistrali kolejowej Śląsk–Warszawa, której realizację pod nazwą Centralnej Magistrali Kolejowej rozpoczęto w r. 1973. Opracował i wydał dwie książki: Budowa, stateczność i trwałość podtorza kolejowego (W. 1948) i O projektowaniu dróg żelaznych (W. 1950), która zawiera ciekawe rozważania teoretyczne. N. zmarł nagle 20 VIII 1952 w Warszawie i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Był odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta.

Z małżeństwa (zawartego w r. 1899) z córką lekarza Eugenią z Marcinkiewiczów pozostawił dzieci: Henryka (1900–1969), budowniczego, Stanisława (zob.) i Eugenię (ur. 1901), żonę prawnika-konsula Stanisława Łukaszewicza (1892–1936).

 

Fot. w: Album fotograficzny z uroczystości otwarcia 2 odcinków magistrali węglowej Herby Nowe–Gdynia w dn. 8 i 9 XI 1930 r. (w Muz. Kolejnictwa w W. sygn. 241) i w: Budowa lini kolejowej Bydgoszcz–Gdynia w r. 1928 (album fotograficzny, tamże sygn. 673); Luźne fot. z r. 1929 (tamże, sygn. 791); – Bibliografia retrospektywna polskiego piśmiennictwa technicznego za lata 1945–1949, W. 1954; Lista członków Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, W. 1929, 1938, 1939; Spisok okončivšich kurs v Institute Inženerov Putej Soobščenija imperatora Aleksandra I, 1810–1910, Pet. 1910; – Budowa kolei państwowej Kalety–Podzamcze 1925–1926, Bydgoszcz [b. r.] s. 1, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 18; Budowa kolei państwowej Śląsk–Gdynia, Bydgoszcz 1930; Ginsbert J., Drogi żelazne Rzeczypospolitej, W. 1938 s. 95, 136; Koleje polskie 1842–1972, W. 1974 s. 44, 76; Očerki sovremennogo sostojanija i dejatel’nosti Moskovsko-Vindavskoj železnoj dorogi (1901–6), Moskva 1907; Solovieva A. M., Železnodorožnyj transport Rossiji vo vtoroj polovine XIX v., Moskva 1975; Trudy Komissii po razrabotke osnov železno-dorožnogo stroitel’stva, obrazovannoj pri Sojuze Inženerov Putej Soobščenija v 1918 godu, Petrograd 1919 s. 1, 83; Virginskij V. S., Istorija techniki železnodorožnogo transporta, Moskva 1938; – Sprawozdanie z budowy kolei państwowej Kalety–Podzamcze 1925–1926, Bydgoszcz 1928 s. 87, 98, 104, 121, 133, 153, 161, 179, 217, 267, 329, 347, 361, 376, 397, 399, 400, 411, 413, 426, 428, 429; – „Inżynier Kolejowy” 1927 nr 3 s. 92, 1932 nr 10 s. 231, 1939 nr 1 s. 20; „Kraj” 1899 nr 18 s. 29–30; „Przegl. Budowlany” 1948 nr 8 s. 329; „Przegl. Kolejowy” 1952 nr 10 s. 401–2 (życiorys, fot.); „Przegl. Komunikacyjny” 1928 nr 26 s. 8, 9 (wywiad z N-m, fot.), 10, 11, 14, 18, 1930 nr 33 s. 4, 5 (fot.), 12, 13, 15, 1948 s. 453, 1950 s. 210, 1971 nr 9 s. 38 (życiorys); „Roczn. Komunikacyjny” 1933/4 s. 411–15; „Życie Warsz.” 1952 nr 202, 210 (nekrolog); – Arch. Cmentarza Powązkowskiego w W.: sygn. 196–4–23; Arch. Dokumentacji Mechanicznej w W.: Budowa linii kolejowej Śląsk–Bałtyk; Arch. Muz. Techn. w W.: Kartoteka inżynierów i techników polskich (życiorys); Arch. Państw. m. Kijowa: Akta studenckie Uniwersytetu Kijowskiego; Arch. Woj. B. Publ. w Bydgoszczy: Gozdecka E., Rudzka U., Sikorska T., Budowa magistrali kolejowej Śląsk–Bałtyk na łamach bydgoskiej prasy międzywojennej (bibliogr., mszp.), listopad 1976; Centralnyj Gosudarstvennyj Istoričeskij Archiv (CGIA) v Leningradzie: fond 229, opis 19, dieło 1401 – opis służby N-ego na kolejach rosyjskich; – Informacja córki N-ego Eugenii Łukaszewiczowej, synowej Jadwigi Nowkuńskiej (żony Henryka Nowkuńskiego) i Zygmunta Piskorskiego.

Jerzy Kubiatowski

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.