INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Karol (senior) Klobassa Zręcki (Zrencki)      Karol Klobassa Zaręcki, frag. obrazu.

Karol (senior) Klobassa Zręcki (Zrencki)  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1966-1967 w XII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Klobassa Zręcki (Zrencki) Karol (senior), (1823–1886), pionier przemysłu naftowego. Ur. w Drohobyczu, syn Rudolfa, ziemianina. Klobassowie pochodzili z Moraw, do Galicji przybył po pierwszym rozbiorze dziadek K.-Z-ego jako urzędnik austriacki. Ojciec K.-Z-ego był wyższym urzędnikiem salinarnym w Drohobyczu. Nabył on w r. 1819 dwa większe majątki koło Krosna: Zręcin i Bóbrkę (po zniesieniu opactwa cysterskiego w Koprzywnicy) i od nazwy pierwszego z nich przybrała potem rodzina drugi człon nazwiska – Zręcki. K. studiował w l. 1840–3 politechnikę w Wiedniu, a w l. 1843–5 akademię rolniczą w Hohenheim. W r. 1846 był aresztowany i więziony 11 miesięcy w Sanoku. Po uwolnieniu podpisał w sprawie zniesienia pańszczyzny memoriał ziemiański z pow. krośnieńskiego, przesłany z początkiem kwietnia 1848 r. do Rady Narodowej we Lwowie. W r. 1848, po śmierci ojca, objął majątek. W r. 1854 zgłosili się do niego właściciel sąsiedniej Polanki T. Trzecieski i aptekarz gorlicki I. Łukasiewicz z prośbą o pozwolenie kopania ropy w majątku Bóbrka, znanego z dawna z jej wysięków, a używanej wówczas do leczenia ludzi i owiec oraz jako smar do wozów. I. Łukasiewicz był już wtedy wynalazcą nafty, jednego z produktów przeróbki ropy. K.-Z. zezwolił im początkowo na wykopanie pierwszych szybów za opłatą 600 złr., ale jeszcze w t. r. zorientował się, że ropa występuje tu bardzo obficie i że całą sprawę należy traktować całkowicie serio. Stworzył więc spółkę na tej zasadzie, że on i Trzecieski dali ziemię i kapitał, a Łukasiewicz został głównym dyrektorem z wysoką pensją i odsetkami od czystego dochodu. Obok kopalni założono również rafinerię (tzw. wówczas destylarnię).

W ten sposób dokonał się przełom w rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i w świecie. Spółkę K. Klobassa, T. Trzecieski i I. Łukasiewicz, obejmującą równocześnie wiertnictwo, eksploatację i rafinowanie ropy, trzeba uznać za pierwszy w świecie (na małą skalę) koncern naftowy, wcześniejszy o kilkanaście lat od pierwszych amerykańskich. Spółka ta zawarta została bez żadnego pisemnego dokumentu, początkowo na lat 10, w istocie dotrwała do r. 1871; już w ciągu pierwszych dziesięciu lat przyniosła i 500 000 złr. czystego dochodu, co pozwoliło na dalszą rozbudowę, a równocześnie pociągnęło za sobą powszechne zakładanie kopalń ropy i poważnie przekształciło stosunki gospodarcze na Podkarpaciu. Najstarsza polska kopalnia ropy w Bóbrce rozwinęła się szybko w najpoważniejsze do pierwszej wojny światowej centrum górnicze zagłębia naftowego zachodniogalicyjskiego, a do odkrycia w latach dziewięćdziesiątych bogatszych źródeł wschodnio-galicyjskich w Schodnicy i w Borysławiu w całej Galicji. Był to zarazem najpoważniejszy wówczas ośrodek postępu technicznego w nafcie, tak w wiertnictwie (A. Jabłoński, H. Walter, Z. Suszycki), jak i w eksploatacji, bo tu rodził się z inicjatywy i pod kierownictwem I. Łukasiewicza polski przemysł rafineryjny. W spółce K.-Z. reprezentował zmysł komercjalny.

Po 17 latach spółka się jednak rozpadła, Trzecieski zatrzymał swe tereny w Polance i wkrótce wpadł w kłopoty finansowe, Łukasiewicz zatrzymał przez siebie wybudowaną rafinerię w Chorkówce i poświęcił się dalszym doświadczeniom rafineryjnym oraz akcji charytatywnej, K.-Z. zaś rozbudowywał dalej kopalnię główną w Bóbrce i umacniał swą pozycję majątkową. Już w r. 1848 powiększył swoje dobra, przez małżeństwo z sąsiadką Ludwiką Zygmuntowską, o duży majątek Żeglce, potem kupił niedaleko położone Skołyszyn, Niżna Łąkę, Machnówkę, Sławęcin, Lisówek, Lisów, Jabłonkę, Kunów, Lipnicę Górną, dwie kamienice w Krakowie: przy ul. Brackiej i Basztowej. W Zręcinie, Żeglcach, Bóbrce i Skołyszynie wybudował szkoły i wyposażył nauczycieli, w Zręcinie wybudował duży pałac, kościół i kaplicę cmentarną, w Krośnie most, a w całym Krośnieńskiem wiele dróg, za co wybrano go obywatelem honorowym m. Krosna. Był jednym z założycieli powstałego w r. 1879 Krajowego Tow. Naftowego. W r. 1866 powstała w Bóbrce pierwsza w Galicji naftowa kasa bracka, zapewniająca robotnikom opiekę lekarską, wypłacająca zasiłki chorobowe, renty i emerytury, posagi i stypendia. Z przekonań konserwatysta i opiekun „Czasu”, w życiu publicznym nie brał K.-Z. udziału. W r. 1883 nadał mu Franciszek Józef I Order Żelaznej Korony i szlachectwo z dodatkowym nazwiskiem Zręcki, którego zresztą często ani on, ani jego potomkowie nie używali. Z pierwszej żony Ludwiki Zygmuntowskiej miał synów Wiktora, Czesława, Kazimierza i Ludwika; z drugiej żony (od 1862) Heleny Bobrowskiej synów Kazimierza i Stanisława Karola. Większość dzieci zmarła jeszcze za jego życia. Jego spadkobiercami byli synowie Wiktor i Stanisław; Ludwik (1854–1883) po ukończeniu filozofii ścisłej na Uniw. Krak. i doktoracie w r. 1878 opublikował pozytywnie ocenioną pracę „O zasadniczej myśli transcendentalnego idealizmu Kanta” (Kr. 1881), ale wkrótce potem nagle zmarł. K.-Z. zmarł 8 II 1886 r. w Krakowie, pochowany w Zręcinie.

 

Popiersie w kościele w Zręcinie; Medalion na budynku Tow. Zaliczkowego w Krośnie; – Słow. Geogr., I 261, XIV 666; Kruczkowski S., Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austriackich, Lw. 1935 s. 34; – Bełza W., Iwonicz i jego okolice, W. 1885 s. 101–20; Cząstka J., Górnictwo naftowe. Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich, Kat. 1961 II 108–39; Dembiński S., Rok 1846, Jasło 1896 s. 280, 380–4; Kwiatkowski E., Dzieje chemii i przemysłu chemicznego, W. 1961 s. 299; Pilecki J., Polski Prometeusz, „Problemy” 1954 z. 6 s. 397–400; Rymar L., Galicyjski przemysł naftowy, Kr. 1915 s. 14, 82; Sarna W., Opis powiatu krośnieńskiego, Przemyśl 1898 s. 20, 26, 185, 190, 292, 338, 421, 422, 429, 475–9; – „Czas” 1886 nr z 9 II; Kronika parafii Zręcin; – Informacje rodziny.

Stanisław Brzozowski

 

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.