INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Kazimierz Sobolewski h. Ślepowron     

Kazimierz Sobolewski h. Ślepowron  

 
 
1719-03-04 - 1791-09-24
Biogram został opublikowany w latach 1999-2000 w XXXIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sobolewski Kazimierz, h. Ślepowron (1719–1791), jezuita, profesor teologii, wiceprowincjał prow. mazowieckiej.

Ur. 4 III na Podlasiu. Po ukończeniu szkół jezuickich, do klasy retoryki włącznie, wstąpił S. do zakonu 2 IX 1736. Dwuletni nowicjat odbył w Wilnie przy kościele św. Ignacego (1736–8). Filozofię i matematykę studiował pod kierunkiem Tomasza Zembrzuskiego w Nieświeżu (1738–41), po czym przez cztery lata nauczał przedmiotów humanistycznych w szkołach zakonnych: infimy w Łomży (1741/2), gramatyki i syntaksy w Warszawie (1742–4) oraz poetyki w Płocku (1744/5). Następnie podjął studia teologiczne w kolegium w Warszawie (1745–9); tam też w r. 1748 otrzymał święcenia kapłańskie. W r. 1749/50 odbył tzw. trzecią probację (roczne studium duchowości i prawa zakonnego) w Nieświeżu w domu św. Michała, a następnie pozostał przez rok jako profesor retoryki, poetyki i historii w tamtejszym kolegium. W r. 1751 został profesorem szkół wyższych w Warszawie. W l. 1751–3 wykładał filozofię i etykę dla eksternów (tj. uczniów świeckich lub z innych zakonów), równocześnie opiekował się kongregacją starszych studentów, a przez kolejne trzy lata był tam kaznodzieją w kościele jezuickim i kierował jako prefekt szkołami niższymi. Dn. 1 V 1754 złożył w Warszawie uroczystą profesję zakonną. W l. 1756–9 prowadził dla kleryków jezuickich trzyletni kurs filozofii (logika, fizyka, metafizyka i etyka) w Nowogródku.

W r. 1759 S. został przydzielony do prow. mazowieckiej wydzielonej z prow. lit. W l. 1759–65 był wykładowcą teologii scholastycznej i prawa kanonicznego w zakonnym studium w Pińsku. Pełnił tam również funkcję opiekuna miejscowego szpitala i promotora kultu Andrzeja Boboli. Odnalezienie w r. 1702 nietkniętego ciała męczennika rozbudziło nikły dotąd kult, przyciągając do jego grobu licznych pielgrzymów. Kult ten jeszcze wyraźniej się ożywił po r. 1730. Jego przejawy opisano w „Diarium sepulturae A. Bobola, 1741–1784” (rkp. Mss. 32 w Arch. S. I. w Rzymie), dziełem S-ego były w nim zapisy z l. 1760–5. W r. 1765/6 wykładał S. w Połocku klerykom jezuickim teologię scholastyczną, pozytywną i polemiczną.

Od r. 1766 przebywał S. w Warszawie, najpierw jako profesor teologii pozytywnej, polemicznej i moralnej (wykłady z r. akad. 1766/7: rkp. 230 w Bibl. Seminarium w Kielcach) oraz prefekt szkół wyższych, a następnie od 22 X 1769 jako rektor kolegium. Brał udział w przejęciu w depozyt przez jezuitów Biblioteki Załuskich. W r. 1772, po śmierci Szymona Paszkowicza, otrzymał nominację na wiceprowincjała prow. mazowieckiej. Rządził tylko rok, ale w okresie tym nastąpiły ważne wydarzenia w dziejach zakonu, na które miał znaczny wpływ. Na terenach zajętych przez Rosję w czasie I rozbioru w r. 1772 znajdowało się 18 placówek jezuickich należących do prow. mazowieckiej i lit., w których żyło 201 jezuitów. Za zgodą S-ego zdecydowali się oni na pozostanie na Białorusi i w październiku t.r. złożyli przysięgę na wierność nowej władzy. Aktem tym ściągnęli na siebie falę krytyk, tym bardziej, iż pociągnęli za sobą część szlachty. W grudniu 1772 z polecenia S-ego trzej jezuici – Stanisław Czerniewicz, Gabriel Lenkiewicz i Józef Katenbring – udali się, jako reprezentanci kleru ritus Latini, do Petersburga w celu złożenia homagium Katarzynie II. Przy tej okazji otrzymali od carycy zapewnienie o jej specjalnej łaskawości i zostali zwolnieni od wszelkich kontrybucji. Wiosną 1773 S. przeprowadził wizytację placówek położonych na Białorusi.

Na okres rządów S-ego przypadła kasata Tow. Jezusowego dokonana przez papieża Klemensa XIV brewe „Dominus ac Redemptor” (21 VII 1773). Zostało ono ogłoszone S-emu i jego współpracownikom przez bpa diecezjalnego 9 XI t.r. Po sekularyzacji S. pozostał w Warszawie w dawnym kolegium jezuickim jako ksiądz diecezjalny, prawie bez środków do życia. Swoją trudną sytuację przedstawił w dramatycznych słowach w listach do króla Stanisława Augusta, prosząc o pozwolenie na dalsze zamieszkiwanie w Warszawie i o posadę godną jego stanu.

Na krótko przed ogłoszeniem brewe kasacyjnego w Rzpltej, wobec niepewnej w tym czasie sytuacji jezuitów pod panowaniem rosyjskim, S. jako wiceprowincjał listem z 25 X 1773 ustanowił S. Czerniewicza, rektora kolegium w Połocku, przełożonym jezuitów pozostających pod zaborem rosyjskim, co umożliwiło im dalsze legalne istnienie. Po kasacie zakonu pozostawał nadal w bliskim kontakcie z jezuitami żyjącymi w imperium rosyjskim; doradzał m.in. w sprawie zorganizowania w Połocku Kongregacji Generalnej i wyboru wikariusza generalnego, a później w kwestii wyboru asystentów generalnych. Pośredniczył w korespondencji i wymianie informacji między Czerniewiczem a Karolem Koryckim, byłym asystentem Asystencji Polskiej przy generale zakonu, który po kasacie pozostał w Rzymie, a także w kontaktach między jezuitami białoruskimi i Stolicą Apostolską. Utrzymywał regularną korespondencję z Koryckim. M.in. dzięki działaniom S-ego jezuici przetrwali na terenie imperium rosyjskiego. Zmarł w Warszawie 24 IX 1791 i został pochowany w podziemiach kościoła pojezuickiego.

Po śmierci S-ego Stefan Łuskina rozpowszechniał po kraju jego przepowiednię, że «jak za Zygmunta Augusta byli jezuici do Polski wprowadzeni, tak za Stanisława Augusta będą wskrzeszeni» („Gaz. Warsz.” 1791 nr z 14 IX).

 

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, Oprac. L. Grzebień, Kr. 1996; Święcki, Historyczne pamiątki, II 447; – Inglot M., La Compagnia di Gesù nell’Impero Russo e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia, Roma 1997, passim; Smoleński W., Żywioły zachowawcze i Komisja Edukacyjna, w: Pisma historyczne, Kr. 1901 II 109, 196; Załęski S., Historia zniesienia jezuitów w Polsce i ich zachowanie na Białej Rusi, Lw. 1875; – „Gaz. Warsz.” 1775 nr z 25 XI, 1791 nr z 14 IX; – Arch. Rom. S. I.: Germania 52 f. 55–56 (autograf profesji), Lit. 25–30 (katalogi trzyletnie z l. 1737–57), Lit. 32a (katalog trzyletni z r. 1766), Lit. 58 (katalogi roczne z l. 1737–58), Lit. 60 (katalogi roczne z l. 1759–72), Russia 1001, 1–4 (list S-ego do S. Czerniewicza z 25 X 1773), Russia 1003, III–2 (list K. Koryckiego do S. Czerniewicza), Russia 1003, V–5 (list S-ego do S. Czerniewicza z 21 IV 1783), Fondo Gesuitico, Mss. 32 (Diarium sepulturae A. Bobola, 1741–84); B. Narod.: rkp. 3268 k. 20–30 (dwa listy J. A. D. Janockiego do S-ego); B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: sygn. 2220, t. 3, k. 230 (list S-ego do Stanisława Augusta, b. d.); B. Seminarium w Kielcach: rkp. 230 (wykłady S-ego z teologii).

Marek Inglot

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.