INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Kilian Stefanienc  

 
 
brak danych - ok. 1544
Biogram został opublikowany w latach 2004-2005 w XLIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.


 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stefanienc (Stepanienc, Stepanian) Kilian (Kalust, Kałust, Galust, Der Kalusd) (zm. ok. 1544), ormiański arcybiskup Lwowa.

S. był synem Stefana i Małgorzaty. Jego nazwisko (w tłumaczeniu na język polski – Stefanowicz) znane jest w wersji ormiańskojęzycznej (grabarowej); w języku mówionym społeczności ormiańskiej w Polsce (kipczackim) brzmiało zapewne Stefan-oglu. Wg Sadoka Barącza pochodził ze «starodawnego» rodu Ormian lwowskich (co prawdopodobnie oznaczało, że jego przodkowie wchodzili w skład rady starszych gminy lwowskiej) i zarządzał diec. ormiańską we Lwowie za życia arcybp. Stefana (zob.); ze względu na nepotyzm panujący w środowisku kleru ormiańskiego można zatem przypuszczać, że był jego krewnym.

W jakiś czas po śmierci kolejnego arcybiskupa, Chaczadura Ilowecego (zm. 1502), został S. obrany przez lwowską gminę ormiańską kandydatem na jego następcę. W związku z elekcją przybyli do Lwowa w r. 1514 bp Krikor (Grigor) i mnich Hagop, newiragowie (legaci) katolikosa eczmiadzyńskiego Sarkisa III Musaiła, zwierzchnika kościelnego Ormian polskich. W r. 1515 udał się S. do Eczmiadzyna, gdzie prawdopodobnie w dzień Wniebowzięcia NMP (ok. 15 VIII), otrzymał święcenia biskupie z rąk nowego katolikosa Zakarii II Wagharszapecego. Na początku r. 1516 przybył do Kamieńca Podolskiego, tu jednak seniorowie ormiańscy uzależnili jego uznanie od podpisania układu o podziale kompetencji administracyjnych w diecezji pomiędzy świeckich a arcybiskupa. S. odmówił, a powiadomiając o tym gminę lwowską, obwinił swego poprzednika, Chaczadura, o niepotrzebne ustępstwo w tym względzie. Dopiero po dłuższych pertraktacjach S. pojechał z delegacją ormiańską do przebywającego w Wilnie króla Zygmunta I i tam 26 IV t.r. uzyskał potwierdzenie na urzędzie. W dokumencie wystawionym z tej okazji król nakazał wszystkim Ormianom, a zwłaszcza lwowskim, kamienieckim, kijowskim i łuckim, by rozliczali się przed biskupem z pieniędzy przeznaczonych na jego utrzymanie oraz nadał im w zamian prawo uczestnictwa w sądownictwie biskupim «jeśli tylko tak było od dawna zachowane i przyjęte». To zastrzeżenie, wynikające zapewne z zabiegów S-a, nadal kwestionującego prerogatywy starszych gminy, zniosły jednak wkrótce „Statuty prawa ormiańskiego” zatwierdzone na sejmie piotrkowskim 1519 r.

W okresie rządów S-a we Lwowie rozwinął się ośrodek kopiowania i iluminowania ksiąg przy ormiańskim klasztorze p. wezw. Narodzenia św. Bogurodzicy na Krakowskim Przedmieściu; w r. 1520 kopista Mygyrdicz skopiował na zamówienie S-a masztoc (rytuał) ormiański (do drugiej wojny światowej w posiadaniu ormiańskokatolickiej metropolii lwowskiej, obecnie prawdopodobnie w zbiorach państw. Ukrainy). S. wraz z seniorami dbał o stan zabudowań kościelnych: w r. 1521 dach katedry ormiańskiej p. wezw. Zaśnięcia św. Bogurodzicy został na nowo pokryty ołowiem, a w r. 1523 pozłocono wielką ikonę w ołtarzu; w r. 1527 wzniesiono mur wokół klasztoru p. wezw. Narodzenia św. Bogurodzicy, w r. 1535 zakończono remont katedry, kolejny raz pokrywając dach ołowiem, powiększając okna, wznosząc wokół świątyni galerię i niwelując teren. W r. 1538 otrzymał S. od ormiańskiego patriarchy Jerozolimy Astwadzadura list, adresowany do duchowieństwa ormiańskiego i wiernych w Polsce, z ostrzeżeniem przed akceptacją przyjętej t.r. przez Kościół grecki metody datowania Wielkanocy (tzw. cyrazatik, tj. krzywa Pascha). T.r. zabiegał S. u króla Zygmunta I Starego, by wieś Ceperów, stanowiącą uposażenie majątku kościoła ormiańskiego p. wezw. św. Szczepana (Stefana) w Łucku, którą zarządzali dwaj Ormianie lwowscy, bracia Marcin Wartyk i Iwan, uznać za własność ormiańskiego biskupstwa, a nie prywatny majątek miejscowego księdza. Dn. 11 XII monarcha zlecił star. lwowskiemu Mikołajowi Herburtowi Odnowskiemu ochronę S-a i jego dóbr od napaści i gwałtów, a 2 I 1539 przeniósł sprawę Ceperowa do własnego sądu. S-owi zapewne nie udało się odzyskać wsi, którą zarządzał potem «pop» ormiański Wasili Wartikowicz (a więc syn Marcina). T.r. ofiarował S. ormiańskiemu kościołowi p. wezw. Bogurodzicy w Kamieńcu Podolskim księgi liturgiczne, skopiowane w celu upamiętnienia rodziców i własnej osoby. W czasach S-a dochodziło do kontaktów między Kościołami katolickim i ormiańskim w Polsce: liturgia ormiańska w używanej przez niego wersji i ceremonia chrztu wraz z obrzędem oczyszczenia kobiety po porodzie zostały przełożone z grabaru na język łaciński przez kanonika lwowskiej łacińskiej kapit. metropolitalnej Andrzeja Lubelczyka z Bochni przy pomocy mnicha ormiańskiego Marcina Wartana („Liturgia seu missa Armenorum ritu”, „Baptismus Armenorum”). Uważając, że tylko w nieistotnych punktach obrzędy te różnią się od łacińskich, nawoływał Lubelczyk do szybkiego zawarcia unii kościelnej z Ormianami, zachęcając do działania w tym kierunku podkanclerzego kor. i bp. krakowskiego Samuela Maciejowskiego oraz bp. lwowskiego Piotra Starzechowskiego; nic jednak nie wiadomo o utrzymywaniu przez nich kontaktów ze S-em. S. zmarł przed r. 1544, gdyż Lubelczyk wydając t.r. „Baptismus Armenorum” zanotował, że Ormianie lwowscy nie mają już biskupa, który zmarł w podeszłym wieku. Następcą S-a na biskupstwie lwowskim został Grzegorz Warakecy.

Można przypuszczać, że S. był żonaty przed objęciem godności biskupiej; zapewne dlatego też kopista Ohanissuk z Muszu, pisząc o nominacji jego następcy podkreślił fakt, że katolikos Stefan V Salmastecy wyznaczył tym razem «sprawiedliwego i nieskalanego celibatariusza». Synem S-a był prawdopodobnie Stefan, właściciel kamienicy przy ul. Ormiańskiej we Lwowie, nazwany w rejestrze podatku szosowego z l. 1535–44 «synem biskupa». W aktach lustracji królewskiej Kamieńca Podolskiego występował w tym czasie (1535) Ormianin «Byskupkowicz», właściciel kramu, który albo był tożsamy z owym Stefanem, albo był jeszcze jednym synem S-a.

 

Akɘnean N., Cowcak hayeren ceragrac‘ i Lwow ew i Stanislawow (Katalog der armenischen Handschriften in den Bibliotheken zu Lwow und Stanisławow), „Handês Amsoreay” R. 11: 1961 nr 18 (40) s. 43–4; Estreicher, XXI 427–9; Korwin L., Ormiańskie rody szlacheckie, Kr. 1934 s. 107; Niesiecki, I 108; – Akɘnean N., Barsam Trabzonc‘i ark‘episkopos Leopolsoy, „Handês Amsoreay” R. 44: 1930 kol. 590–6; Ališan Ł., Kamenic‘. Taregirk‘ Hayoc‘ Lehastani ew Ṙumenioy hawastič‘eay yawelowacovk‘, Venetik 1896 s. VII; Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869 s. 110; tenże, Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lw. 1856 s. 161; Bžškeanc‘ M., Čanaparhordowt‘iwn i Lehastan, Venetik 1830 s. 106, 110–11; Dachkévytch Y., A. Lubelczyk et ses livres sur les Arméniens Ukrainiens, „Revue des Études Arméniennes”, Nouvelle Serie, Vol. 2: 1965 s. 375–81; Gromnicki T., Ormianie w Polsce, W. 1889 s. 20–1; Kapral’ M., Problemy sociotopohrafiï L’vova (za materialamy finansovych knyh druhoï čverti XVI st.), w: Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, Red. H. W. Żaliński, K. Karolczak, Kr. 1998 II 179; Kiryk F., Z dziejów późnośredniowiecznego Kamieńca Podolskiego, w: Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, Red. F. Kiryk, Kr. 2000 I 107; Lechicki C., Kościół ormiański w Polsce, Lw. 1928 s. 40–1; Obertyński S., Die florentiner Union der polnischen Armenier und ihr Bischofskatalog, „Orientalia Christiana” Vol. 36: 1934 nr 96 s. 50–1; Ôrmanean M., Azgapatowm, Kostandnowpolis 1914 II kol. 2217; Petrowicz G., La Chiesa Armena in Polonia, Roma 1971 I; tenże, Il Patriarca di Ecimiazin Stefano V Salmastetzi, „Orientalia Christiana Periodica” Vol. 28: 1962 s. 371; [Zachariasiewicz F. K.] X. Z., Wiadomość o Ormianach w Polszcze, Lw. 1842 s. 8, 20, 37–8; Zubrzycki D., Kronika miasta Lwowa, Lw. 1844 s. 156; – Akta grodz. i ziem., X nr 589, 590, 592, 602; Ališan Ł., Kamenic‘. Taregirk‘ Hayoc‘ Lehastani ew Ṙumenioy hawastič‘eay yawelowacovk‘, Venetik 1896 s. 117 (kron. kamieniecka), s. 235–6; Dachkévych Y. R., Tryjarski E., «La Chronique de Venise», „Roczn. Oriental.” T. 46: 1989 s. 7, 10, 14, 17, 38–9, Lubelczyk A., Baptismus Armenorum, Cracoviae 1544; tenże, Liturgia seu missa Armenorum ritu, Cracoviae [1549] k. 29; – AGAD: Metryka Kor. t. 187 k. 153v–4v; Central’nyj deržavnyj istoryčnyj archiv Ukraïny we Lw.: Akta grodz. lwow., t. 17 s. 679–80, t. 18 s. 482, 544.

                                                                                                                                                                                                                                     Krzysztof Stopka

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.