INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Krzysztof Michał Rupniowski (Rupniewski) h. Szreniawa      Krzysztof Michał Rupniowski, frag. obrazu olejnego z przełomu XVII/XVIII w.

Krzysztof Michał Rupniowski (Rupniewski) h. Szreniawa  

 
 
brak danych - 1670/1671
Biogram został opublikowany w latach 1991-1992 w XXXIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Rupniowski (Rupniewski) Krzysztof Michał h. Szreniawa (zm. 1670/71), wojski krakowski, kasztelan sądecki. Był synem Alberta (Albrychta), dziedzica Nadzowa i Bólowa w ziemi krakowskiej, i Anny z Korzeńskich.

W młodości przebywał R. zapewne na dworze Władysława IV. Na elekcji w r. 1648 oddał głos na Jana Kazimierza. Blisko związany z królem, był jego honorowym dworzaninem; dn. 7 IV 1651 został wojskim krakowskim, zaraz po tym uczestniczył w wyprawie beresteckiej. Dn. 7 I 1652 w Warszawie w obecności pary królewskiej odbył się ślub R-ego z Anną Teofilą Przyjemską, córką Władysława (zob.), która w młodości przeszła na katolicyzm, należącą do fraucymeru Ludwiki Marii. W r. n. po raz pierwszy posłował R. na sejm z woj. krakowskiego. W r. 1653 otrzymał star. lelowskie. W sierpniu 1655 sejmik proszowski wybrał go na poborcę i administratora czopowego. R. uczestniczył w obronie Krakowa przed Szwedami, we wrześniu 1655 objął komendę nad oddziałami wprowadzonymi na Wawel przez dowodzącego obroną miasta Stefana Czarnieckiego. Brał udział w radzie wojennej, która zadecydowała o rozpoczęciu układów ze Szwedami, a 13–17 X 1655 wchodził w skład delegacji prowadzącej rokowania o kapitulację. Dn. 26 VIII 1657, po poddaniu się okupujących Kraków Szwedów i Siedmiogrodzian, Jan Kazimierz powołał R-ego do komisji «ad recipienda sacra et profana scriptorum monimenta itemque sacras reliquias revidendas». W marcu 1658 R. był posłem królewskim na przedsejmowy sejmik proszowski. Na sejmie w t. r. wszedł do komisji do przebudowy fortyfikacji krakowskich; był t. r. podwojewodzim krakowskim. W r. 1659 posłował na sejm z woj. krakowskiego, został na nim deputatem do komisji lwowskiej. W t. r. pełnił także funkcję sędziego w sądach skarbowych woj. krakowskiego.

Na początku lat sześćdziesiątych R. zaczął zmieniać swoje dotychczas prodworskie nastawienie. W lipcu 1660 zaniósł do grodu krakowskiego protestację uchwaloną w Proszowicach przez szlachtę woj. krakowskiego przeciw uchwałom konwokacji warszawskiej. W r. 1661 R. marszałkował sądom skarbowym woj. krakowskiego. Na sejmie w t. r. został wyznaczony do komisji dla rozsądzenia spraw spornych między miastami spiskimi i Lubowlą a Węgrami. Podczas sejmu w r. 1662 R., posłujący z woj. krakowskiego, wszedł do deputacji do zbadania rachunków podskarbiego kor. Jana K. Krasińskiego, na sesji 30 III w imieniu deputatów informował izbę o wydatkach skarbowych. Dn. 20 IV sprzeciwił się wysuniętym przez posłów lit. projektom wybierania posłów na sejm na wzór deputatów do trybunału. Ponownie wybrano go do komisji lwowskiej, a także do deputacji mającej przygotować instrukcję dla poselstwa do Moskwy. W czerwcu t. r. wysłany został przez sejmik proszowski do Warszawy z odpowiedzią na instrukcję królewską oraz na mającą się tam odbyć 4 VII komisję wojskową. Od sierpnia t. r. pełnił R. we Lwowie funkcję wicemarszałka komisji, która miała zebrać fundusze na zapłatę skonfederowanemu wojsku. Dn. 28 I 1663 komisja zawarła z Tytusem L. Boratinim kontrakt na dzierżawę mennicy szelągowej i wydelegowała R-ego do kontrolowania bicia szelągów w Koronie. R. pobierał za to pensję 6 tys. złp. Gdy podczas elekcji 1669 r. działalność Boratiniego, posądzonego o nadużycia finansowe, badał sąd kapturowy, pozwany był także R. jako superintendent mennicy, lecz uwolniono go od wszelkiej winy.

W czasie rokoszu w l. 1664–5 R. sprzyjał Jerzemu Lubomirskiemu, w październiku 1664 po zerwanym sejmiku w Proszowicach posłował do króla i miał zabiegać o zaniechanie sądów nad Lubomirskim. W styczniu 1667 R. ponownie marszałkował sądom skarbowym woj. krakowskiego. Na elekcji w r. 1669 opowiedział się za Michałem Korybutem Wiśniowieckim. Dn. 1 X t. r., podczas sejmu koronacyjnego, otrzymał kaszt. sądecką. Na sejmie w r. n. został wyznaczony do komisji, mającej sprowadzić do Warszawy klejnoty kor. na koronację królowej Eleonory.

Po ojcu wziął R. Nadzów i Bolów, być może miał również Rafałowice. Dn. 29 III 1653 otrzymał tenuty Szewce i Mirów w woj. krakowskim, miał też królewszczyznę Sielec, także w tym województwie. Jako star. lelowski własnym sumptem odbudował zniszczony podczas najazdu szwedzkiego zamek w Lelowie, sejm 1662 r. powołał komisję, która miała ocenić poniesione przez R-ego wydatki i zagwarantować ich zwrot jego sukcesorom.

R. zapisywał najważniejsze wydarzenia rodzinne na pustych kartach pięknie iluminowanego pergaminowego modlitewnika pochodzącego z końca XV w. Kodeks ten podobno należał niegdyś do Władysława II, króla Czech i Węgier, i został odnowiony w r. 1652 na polecenie R-ego (w r. 1749 wnuk R-ego, Aleksander Kazimierz Szembek, woj. sieradzki, przekazał modlitewnik bibliotece Uniw. Krak.). W kościele w Sokolinie (pow. pińczowski) R. ufundował obraz św. Michała Archanioła w bocznym ołtarzu. R. zmarł między wrześniem 1670 a marcem 1671, pochowany został w kościele w Sokolinie. Kamienna płyta nagrobna R-ego i jego żony znajduje się obecnie na cmentarzu kościelnym.

Z małżeństwa z Anną Teofilą z Przyjemskich (zm. w sierpniu 1670) miał R. synów: Jana Zygmunta (ur. 1653), zapewne młodo zmarłego, i Adalberta (Wojciecha) Władysława (nr. 15 X 1666) oraz córki: Annę Barbarę (25 X 1654 – 1710), drugą żonę Franciszka Szembeka, kaszt. kamienieckiego, i Helenę Konstancję (12 X 1656 – 1728), od r. 1673 w zakonie karmelitanek w Krakowie jako Anna Józefa a Sanctissimo Jesu.

 

Wotum metalowe, przedstawiające klęczące postaci zapewne R-ego i jego żony w kościele w Sokolinie; Niesiecki; Uruski; Elektorowie; Elektorów poczet; Urzędnicy, IV z. 2; Katalog zabytków sztuki w Pol., III z. 9 s. 90, 91; – Bąkowa J., Szlachta woj. krakowskiego wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego w l. 1661–1667, W.-Kr. 1974 s. 42, 47, 74; Fabiani B., Dwór ostatnich Wazów 1645–1655, „Roczn. Muz. Narod. w W.” R. 13: 1969 t. I s. 276, 279; Hniłko A., Włosi w Polsce, I: Tytus Liwiusz Boratyni, Kr. 1932 s. 46, 47; Ochmann S., Sejmy lat 1661–1662, Wr. 1977; Sikora L., Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie od 1655 do 1657 r., Kr. 1908 s. 12, 29, 32, 112; Sygański J., Historia Nowego Sącza Lw. 1901–2 I 253; Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów… w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem, Mariówka 1927 s. 410; – Akta sejmikowe woj. krak., II, III; Michałowskiego Jakuba Księga pamiętnicza, Kr. 1864 s. 816; Radziwiłł, Pamiętnik, II; Rychłowski F., Peregrynacja do niebieskiego Jeruzalem… Anny Teofili… Rupniowskiej, Kr. 1670; Vol. leg., IV 549, 586, 726, 833, 856, 896, V 46; – AGAD: Sigillata nr 11 s. 1, 289; AP w Kr., Oddz. na Wawelu: Inscr. Castr. Crac. 232 s. 1895, Rel. Castr. Crac. t. 79 s. 1375–1377, 1534–1536, t. 81 s. 35; B. Jag.: rkp. 4289 k. 143, 144, rkp. 5357 t. 17 k. 29v., 30v., 45v., 97v.

Ewa Szklarska

 

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.