INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Krzysztof «młodszy» Morsztyn (Morstin) h. Leliwa      Wolan, Jan (15..-1649) - Scripta o. Iana Wolana zakonnika (...) - W Krakowie (...) 1641 - w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie - sygn.: SD XVII.3.2483 - źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl - rubrykacja iPSB.

Krzysztof «młodszy» Morsztyn (Morstin) h. Leliwa  

 
 
Biogram został opublikowany w 1976 r. w XXI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Morsztyn (Morstin) Krzysztof «młodszy» h. Leliwa (zm. 1642), starosta filipowski i działacz ariański. Data ur. nie jest znana; być może przyszedł na świat w Pawlikowicach, które odziedziczył później po ojcu Krzysztofie «starszym» (zob.). Był bratem Andrzeja (zob.). Gorliwy arianin, podczas pobytu Fausta Socyna w Pawlikowicach (1583–7) nawiązał z nim głębszą przyjaźń, która uległa jeszcze zacieśnieniu, gdy Faust został szwagrem M-a, poślubiając jego siostrę Elżbietę. Po wyjeździe z Pawlikowic włoski herezjarcha korespondował z M-em (znane są nam listy Socyna do M-a z l. 1593 i 1595–7), który zasięgał jego porad w kwestiach etyki społecznej obowiązującej arian (m. in. Socyn wyjaśniał M-owi, że chrześcijanin dla uniknięcia konfiskaty mienia może iść na wojnę, powinien starać się jednak nikogo nie zranić, ani tym bardziej nie zabić; inne wątpliwości dotyczyły pożyczek na procent oraz spożywania mięsa zwierząt). M. rozwijał ożywioną działalność na synodach ariańskich; był więc obecny w r. 1602 w Rakowie, w siedem lat później udał się z polecenia synodu rakowskiego na synod prowincjonalny zborów litewskich, który odbył się w październiku 1609. W trzy lata później M., wraz z pięcioma innymi seniorami zboru braci polskich, podpisał list do synodu kalwińskiego w Lublinie (datowany 30 V 1612 z Rakowa), w którym arianie określali płaszczyznę rokowań i przyszłego porozumienia. W czerwcu t. r. M. wchodził w skład delegacji socyniańskiej, która stoczyła w Lublinie dysputę z kalwinistami (ścierał się z nimi również i w r. 1617 w Gorlicach). W r. 1614 M. został wyznaczony na członka delegacji ariańskiej powołanej dla przeprowadzenia wizytacji zborów w Łazinie, Śmiglu, Międzyrzeczu i Gdańsku. Podpisał również, obok innych braci polskich, list do rady miejskiej Gdańska (I III 1639), w którym wstawiano się za wygnanym z tego miasta Marcinem Ruarem. Dn. 10 XI 1584 Stefan Batory nadał M-owi i jego pierwszej żonie starostwo filipowskie na Suwalszczyźnie. Położony na pograniczu Prus i Litwy Filipów, z gimnazjum ufundowanym w r. 1578 przez Mikołaja Bucellę, stał się za rządów M-a i jego podstarościego Stanisława Wiszowatego ośrodkiem arian. Kaznodzieją był tu Jan Völkel, znany teolog i polemista zborowy, bardzo zaprzyjaźniony (jak widać z listów Socyna) z M-em. M. był nadto patronem zboru w Raciborsku, gdzie obowiązki kaznodziei pełnił w l. 1625–33 Salomon Paludius. O pozyskanie M-a dla katolicyzmu starał się usilnie bernardyn ksiądz Jan Wolan, będący kapelanem w pobliskich Dobczycach, który w l. 1631–5 pisywał do M-a listy na tematy teologiczne (w głównej mierze dotyczyły one przedwieczności Chrystusa). Nawróceniu M-a miały służyć dwa dziełka Wolana, mianowicie „Zwierciadło porywcze ludziom w różnych opiniach…” (Kr. 1631 – Wolan przedrukował tu jeden z listów M-a) oraz „Scripta… de observantia” (Kr. 1641), adresowane do Jana Stolińskiego, Salomona Paludiusa oraz do «Jego Mści Pana Krzysztofa Morsztyna na Raciborsku, niekdy starosty filipowskiego» (Wolan przedrukował tu 4 listy do M-a pochodzące z l. 1631–5). Wszystkie te usiłowania nie odniosły żadnego skutku.

M. był jednym ze scholarchów Akademii Rakowskiej, w której w r. 1609 studiowało trzech jego synów pod kierunkiem rektora Samuela Niecieckiego. Szymon Pistorius poświęcił M-owi jeden z wierszy sławiących gorliwych wyznawców zboru braci polskich; M. starał się, ochraniać jego członków przed wzrastającą nietolerancją. Z inicjatywy M-a Stanisław Wiszowaty objął w dzierżawę jego Jankówkę, gdzie też przeniósł się na stałe. Syn Wiszowatego, Andrzej, późniejszy wybitny teolog zborowy, kształcił się razem z dziećmi M-a (i na jego koszt) w Raciborsku; nic więc dziwnego, iż Andrzej Wiszowaty wysławiał później zasługi M-a dla zboru oraz nazywał go «senatorem kościoła Bożego». M. był właścicielem Pawlikowic, Raciborska, Taszyc, Wilkowic, Gorzkowa i Koźmiczek (pod Wieliczką) oraz Jankówki (pod Dziekanowicami) w pow. szczyrzyckim; z części tych majętności zalegał z dziesięciną, co naraziło go w r. 1635 na proces z prepozytem wiślickim, Wojciechem Krupką. W r. 1600 miał otrzymać również (wg niesprawdzonych danych) starostwo przewalskie. W r. 1616 król Zygmunt III zezwolił M-owi brać cło od kupców na drodze do Wieliczki. Koło Filipowa założył M. swój prywatny folwark – Morsztynowiznę; w r. 1623 dostał konsens na odstąpienie starostwa filipowskiego Józefowi Korsakowi. M. zmarł w r. 1642. Został pochowany 5 X t. r., mowę pogrzebową wygłosił Andrzej Moskorzowski.

Żenił się M. dwukrotnie: pierwszą jego żoną była Małgorzata Lippi de Bucellis (zm. 1603 lub 1604) ze znanej rodziny włoskich antytrynitarzy, siostrzenica Mikołaja Buccelli (zob.), siostra Prospera. Miał z nią liczne potomstwo, byli to synowie: Mikołaj (zm. między r. 1613 a 1642; żonaty z Anną Zabawską), Zygmunt (zm. 1622; żonaty z Krystyną Krzeszówną, od którego pochodzi linia Morsztynów do dziś istniejąca), Paweł (zm. przypuszczalnie między r. 1609 a 1623; nagrobek pióra Zbigniewa Morsztyna dotyczy zapewne jakiegoś jego imiennika, poległego pod Batohem), Stefan (zm. między r. 1648 a 1653; żonaty najpierw z Katarzyną Suchodolską, potem ze Sabiną Arciszewską), Jan (ur. ok. r. 1594, zm. między r. 1660 a 1676; żonaty najpierw z Anną Łachowską z Moskorzowa, a potem z Agnieszką Arciszewską), Jerzy (zm. po r. 1653; żonaty najpierw z Katarzyną Stano z Nowotańca, potem z Anną Kępińską), Gabriel (zm. na emigracji po r. 1661), Seweryn («starszy», zob.). M. miał również z tego małżeństwa córki: Małgorzatę (od r. 1603 żonę Benedykta Wiszowatego), Zofię (od r. 1616 żonę Jana Taszyckiego), Zuzannę (niezamężną) i Elżbietę (od r. 1621 żonę Abrahama Mierzyńskiego). W r. 1605 lub w r. 1606 M. ożenił się powtórnie z Zofią Garlicką i miał z nią synów: Stanisława (zm. po r. 1664, który w l. 1650–3 był kaznodzieją w Straszynie pod Gdańskiem) i Teodora (zm. między r. 1648 a r. 1657, żonatego z Marcybellą Bieniowską-Pruszakówną). Jedenasty syn M-a Samuel, nie wiadomo, z której żony urodzony, był ożeniony z Anną Zorzewską (zm. w r. 1638). Zbigniew Morsztyn pisze, że został «od ojca swego jednym słowem przeklęty», «jednym słowem ojcowskim zabity». Niesiecki wymienia jeszcze dwóch innych synów M-a: Adama i Teofila (wzmiankowany w r. 1654).

 

Estreicher, (Wolan Jan); Boniecki, XI 172; Niesiecki; Uruski; – Caccamo D., Eretici italini in Moravia, Polonia, Transilvania (1558–1611), Firenze 1970; Chmaj L., Bracia Polscy. Ludzie. Idee. Wpływy, W. 1957; tenże, Faust Socyn (1539–1604), W. 1963; Kantak K., Bernardyni polscy, Lw. 1933 II 238; Kukulski L., Dookoła „Pokuty w kwartanie”, „Pam. Liter.” R. 59: 1968 z. 2; Merczyng, Zbory i senatorowie; Morawski Sz., Arianie polscy, Lw. 1906; Ptaśnik J., Z dziejów kultury włoskiego Krakowa, „Roczn. Krak.” T. 9: 1907 s. 100–1; Studia nad arianizmem, W. 1959; Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVII w., w: Studia i Mater. do Dziej. Suwalszczyzny, Białystok 1965 s. 106, 110 (niesłusznie za Niesieckim, iż starostą filipowskim był także Krzysztof Morsztyn «starszy»); – Liber Chamorum; Sandius Ch., Bibliotheca antitrinitariorum, W. 1967; Socyn F., Listy, W. 1959 I–II; – AGAD: Metryka kor. T. 152 k. 288v.–289, 417, T. 160 k. 105; B. Narod.: rkp. nr IV 5576 T. 1 (Summariusz dokumentów Morsztynów), rkp. BOZ nr 823 fol. 257–262; – Uzupełnienia Leszka Kukulskiego.

Janusz Tazbir

 
 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.