INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Maciej Rolbiecki     

Maciej Rolbiecki  

 
 
1786 - 1831-03-06
Biogram został opublikowany w latach 1988-1989 r. w XXXI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Rolbiecki Maciej (1786–1831), podpułkownik WP. Ur. w pow. michałowskim na Pomorzu, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej h. Sas odm., był synem Karola i Marianny z Kucharskich.

Początkowo R. uczył się w domu; dn. 3 VI 1794 wcielony został do utworzonej w r. 1776 pruskiej szkoły kadetów w Chełmnie, z której przeszedł (18 V 1798) do Wyższego Zakładu Kadetów w Berlinie. Po ukończeniu Zakładu otrzymał w r. 1801 przydział w stopniu chorążego do 33 regimentu piechoty stacjonującego w Kłodzku; doszedł do stopnia podporucznika. W szeregach tego pułku, w składzie dywizji gen. lejtn. F. W. Schmettau’a, R. wziął udział w pierwszej fazie wojny francusko-pruskiej 1806 r. i 14 X uczestniczył w bitwie pod Auerstadt.

W związku z organizacją wojska polskiego R. przeszedł do służby w szeregach narodowych i 3 IV 1807 przydzielony został w Schönfeld (dziś Łostowice) w stopniu kapitana do sztabu chwilowo nieobecnego gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, pod bezpośrednie rozkazy szefa sztabu płk. Maurycego Haukego. Dn. 2 V 1807 R. z rozkazu gen. Ignacego Giełguda, dowodzącego pod Gdańskiem dywizją polską, przeznaczony został do 2 p.p. (późniejszego 10 p.p.) z pozostawieniem przy pełnionych obowiązkach w sztabie, znajdującym się wówczas w Wonnebergu (dziś Ujeścisko). Uczestniczył w prowadzonym (do 24 V 1807) oblężeniu Gdańska, dn. 31 V objął tymczasowo obowiązki płatnika dywizji. Brał udział w bitwie pod Frydlandem 14 VI 1807. Po skończonej wojnie pułk R-ego stał we Wschowie. Z końcem 1808 r. w ramach organizacji tzw. armii Renu dowództwa marszałka L. Davouta, R. przybył do Gdańska ze swym pułkiem, przeznaczonym na garnizon twierdzy. Objął komendę nad 1 kompanią grenadierów 1 batalionu dowodzonego przez szefa Franciszka Czyżewskiego. Na czele swej kompanii R. odbył kampanię rosyjską w 1812 r. w składzie X korpusu Wielkiej Armii marszałka E. Macdonalda, działającego nad Bałtykiem i dolną Dźwiną. R. brał udział w starciach pod Tylżą (28 XII 1812) i Labiau (3 I 1813). Ze swym pułkiem dotarł z powrotem do Gdańska, wszedł w skład garnizonu dowodzonego przez gen. J. Rappa i został przez niego mianowany szefem batalionu. Uczestniczył i wyróżnił się w obronie obleganego Gdańska, ranny 29 VIII w czasie walk pułku pod Pieckami, prowadzonych wzdłuż linii obronnej Wrzeszcz-Orunia-Góra Cygańska (dziś Suchanino). Po kapitulacji Gdańska 29 XII 1813 R. dostał się do niewoli rosyjskiej, w której przebywał do kwietnia 1814.

W powstającej armii Król. Pol. R. umieszczony został 4 II 1815 w stopniu majora z przeznaczeniem do 1 p. strzelców pieszych formowanego w Warszawie. W czasie stacjonowania pułku pod komendą ppłk. Piotra Szembeka w Pułtusku i okolicznych wioskach, R. objął 25 II 1818 w miejsce mjr. Macieja Rybińskiego dowództwo 2 batalionu. Dn. 18 X 1820, w Płocku, awansował na podpułkownika. Przebywał z pułkiem na «leżach zimowych» 1822/3 r. w Warszawie, gdzie objął komendę nad 1 batalionem zamieniając się stanowiskiem z ppłk. M. Rybińskim. Z batalionem tym R. stacjonował w l. 1823–30 kolejno w Płocku, Rawie i w końcu – od r. 1827 z przerwami na obozy letnie – w Sochaczewie i Iłowie. Po awansowaniu 13 I 1830 ppłk. M. Rybińskiego, zastępującego dowódcę pułku, na stopień pułkownika i mianowaniu go dowódcą 1 p.p. liniowej, R. zaczął pełnić, również w zastępstwie gen. Szembeka, obowiązki dowódcy 1 p. strzelców pieszych. W r. 1830, w czasie pobytu w Król. Pol. Mikołaja I, pułk pod komendą R-ego wystąpił kilkakrotnie przed carem w ramach popisów, przeglądów i parad, zyskując uznanie i pochwały. Dn. 24 V 1830 R. odznaczony został Znakiem Honorowym za 20 lat wzorowej służby oficerskiej.

Po wybuchu powstania R. ruszył w dn. 2 XII 1830 ze swym pułkiem, prowadzonym przez gen. P. Szembeka, w kierunku Warszawy. W Błoniu wspólnie z przybyłym tu płk. Ludwikiem Kickim R. nakłonił ostatecznie gen. Szembeka do marszu do stolicy w celu połączenia się z powstaniem. Po mianowaniu 6 XII 1830 gen. Szembeka gubernatorem Warszawy i organizatorem trzecich batalionów w piechocie, R. 7 XII przejął od niego ostatecznie dowództwo 1 p. strzelców pieszych. Przez grudzień 1830 i styczeń 1831 R. stał ze swym pułkiem w Warszawie, z tym że bataliony 2 i 4 formowane były w Sochaczewie. Pułk R-ego przekazał jako pierwszy na rzecz powstania 100 tys. złp. z funduszu oszczędności pułkowych, powstałego z gratyfikacji przyznawanych przez cara i w. ks. Konstantego. Przy reorganizacji piechoty w końcu stycznia 1831 R. przewidziany był na dowódcę brygady w powstałej 4 dyw. piechoty gen. Szembeka, jednakże zrezygnował z tego stanowiska na rzecz płk. Juliana Bielińskiego. Odwołany niebawem ze stanowiska dowódcy 1 p. strzelców pieszych, przekazał pułk płk. Antoniemu Noffokowi (Nofokowi), a sam 1 II 1831 skierowany został tymczasowo do Sztabu Głównego. Nie otrzymał żadnego przydziału służbowego. Zapewnie zrozpaczony i załamany brakiem awansów oraz odsunięciem od służby czynnej w wojsku, 6 III 1831 R. odebrał sobie życie wystrzałem z pistoletu.

R. był żonaty z Julią, córką Kajetana Morykoniego (zob.), miał synów: Teodora Kajetana, autora rozpraw na temat kwestii agrarnej i stosunków pańszczyźnianych, oraz Aleksandra Przemysława, podleśnego biurowego w Gostyninie (w r. 1853), starszego adiunkta w sekcji leśnej wydziału dóbr i lasów rządowych w Zarządzie Finansowym Król. Pol. w Warszawie (w r. 1869).

 

Enc. Wojsk., VII; Pol. Enc. Szlach., X; Uruski, XV; Lista imienna Generałów, Oficerów wyższych i niższych oraz urzędników wojskowych, tak w służbie będących, jak i dymisjonowanych, Znakiem Honorowym zaszczyconych, W. 1830; Martinien A., Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l’Empire (1805–1815), Paris 1889 s. 748; Rangliste des Königl. Preussischen Armee…, Berlin 1804 s. 66, 1805 s. 73, 1806 s. 73; Spis szlachty Król. Pol., W. 1851; Stammliste des Königlichen Kadettenhauses Culm – Cöslin (1. Juni 1776 – 1 November 1907), Berlin 1907 s. 121; – Gembarzewski B., Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, W. 1925 s. 75; tenże, Wojsko Pol., 1807–14; tenże, Wojsko Pol., 1815–30; Staszewski J., Z dziejów garnizonu polskiego w Gdańsku w latach 1808–1812, „Roczn. Gdań.” T. 7/8: 1935 s. 247; Tokarz W., Armia Królestwa Polskiego (1815–1830), Piotrków 1917 s. 347–8; Winmmer J., Historia piechoty polskiej do roku 1864, W. 1978; – D’Artois P. H., Relation de la défense de Danzig en 1813, Paris 1820 s. 225 n; [Głębocki Doliwa J.], Wspomnienia z roku 1830–1831, Kr. 1882 s. 38, 71; [Lewiński J.], Jenerała… pamiętnik z 1831 roku, P. 1895; [Ostrowski A. J.], Żywot Tomasza Ostrowskiego, Paryż 1840 II 408; [Patelski J.], Wspomnienia wojskowe z lat 1823–1831, Wil. 1914; Rembowski A., Spadek piśmienniczy po generale Maurycym hr. Hauke, W. 1905 s. 13, 57, 85; Roczniki Wojskowe Król. Pol. [W.] 1817–30; Rozkazy dzienne Naczelnego Wodza [W.] 1815–31; Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831 r., W. 1931 I; – „Gaz. Pol.” 1831 nr 75; – B. Pol. w Paryżu: rkp. 387 s. 288; – Życiorys R-ego autorstwa Stelli M. Szacherskiej z W. w Mater. Red. PSB; – Kartoteka oficerów WP 1815–1831 Zbigniewa Zacharewicza z Kr.

Zbigniew Zacharewicz

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.    

 

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.