INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Regina Lilientalowa (z domu Eiger)      Regina Lilientalowa, wizerunek na podstawie fotografii.

Regina Lilientalowa (z domu Eiger)  

 
 
1877-06-14 - 1924-12-04
Biogram został opublikowany w 1972 r. w XVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Lilientalowa z Eigerów Regina (1877–1924), etnografka, pisarka i publicystka. Ur. 14 VI w Zawichoście w pow. sandomierskim. W Sandomierzu ukończyła progimnazjum; po kilkuletnim pobycie w Zwierzyńcu pod Zamościem wyszła za mąż (1895) i przeniosła się do Warszawy. L. była samoukiem, lecz uzupełniała swą wiedzę na tajnych wyższych kursach naukowych dla kobiet w Warszawie (tzw. «latający uniwersytet»). Tam pod wpływem L. Krzywickiego rozwinęła i pogłębiła naukowo swe zainteresowania żydowską literaturą ludową i obrzędowością. Dzięki Krzywickiemu weszła też do grona współpracowników „Wisły” i „Ludu”, zamieszczając w nich swe pierwsze prace etnograficzne z zakresu folkloru żydowskiego: Przesądy żydowskie („Wisła” T. 12: 1898, T. 14: 1900), Zaręczyny i wesele żydowskie (tamże, T. 14: 1900), Wierzenia, przesądy i praktyki ludu żydowskiego (tamże T. 18–9: 1904–5), Życie pozagrobowe i świat przyszły w wyobrażeniu ludu żydowskiego („Lud” T. 8: 1902), Legendy żydowskie o wyjściu Żydów z Egiptu (tamże T. 9: 1903), Zjawiska przyrody w wyobrażeniu i praktyce ludu żydowskiego (w: „Safrus – Książka zbiorowa poświęcona sprawom żydowstwa”, W. 1905). W okresie współpracy z „Wisłą” zetknęła się z Icchokiem Lejbem Perecem, który pozostawał w bliskim kontakcie z Janem Karłowiczem i Zygmuntem Glogerem. L. była autorką pierwszych przekładów opowiadań Pereca z języka jidysz na polski (druk. w l. 1906–10 na łamach warszawskich tygodników „Izraelita” i „Życie Żydowskie”). Ponadto przetłumaczyła z jidysz „Pieśni ludowe żydowskie” („Wisła” T. 16–8: 1902–4) pochodzące ze zbioru Saula Ginzburga i Petra Marka (wyd. w r. 1901). Zabierała również głos w prasie warszawskiej w l. 1898–1910 („Kurier Codzienny”, „Przegląd Tygodniowy”, „Niwa Polska”, „Ogniwo”, „Nowa Gazeta”, „Nowe Tory” i „Głos Żydowski”) na tematy społeczno-obyczajowe (np. w sprawach wychowania młodzieży), a także w kwestii żydowskiej. L. stała na gruncie umiarkowanego kierunku asymilacyjnego (Precz z barbarzyństwem! Rzecz o obrzezaniu, W. 1908).

Od problematyki opisu współczesnej żydowskiej kultury ludowej L. przesunęła z czasem swe główne zainteresowania badawcze ku przeszłości, analizując zwyczaje i obrzędy religijne żydowskie występujące w legendach zapisanych w komentarzu talmudycznym (Midrasz), obu Talmudach i w opowiadaniach biblijnych. Opierała się głównie o teksty Biblii w przekładach niemieckich i rosyjskich oraz Talmudu w jidysz, z czasem jednak opanowała zarówno język hebrajski, jak i aramejsko-chaldejski. W tej grupie prac do najważniejszych należą: Dziecko żydowskie (Mater. Antropol.-Archeol. i Etnogr. AU, 1904 VII) tłumaczone przez Alfreda Landaua na niemiecki (Das Kind bei den Juden, „Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde” Jg 10: 1908 H. 1–2) oraz wydane pośmiertnie w nowej, znacznie rozszerzonej wersji (Kr. 1927, Prace Kom. Etnogr. PAU, nr 3); ponadto zakrojona na pięć części synteza Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości, której L. zdołała wydać jedynie trzy (Cz. 1. w: Rozpr. AU Wydz. Filol., Kr. 1909 XIV i odb. Kr. 1908, Cz. 2. tamże 1913 LII i odb. Kr. 1914, Cz. 3. tamże 1918 LVIII nr 5). Wychodząc z analizy dochowanych współcześnie zwyczajów i rytuału (L. wykorzystała m. in. spory materiał pochodzący z obserwacji własnych z terenu Zawichosta, okolic Lublina i z Radomskiego), ukazała w nich kolejno genezę i rozwój obrzędowości trzech «świąt pielgrzymich» (Wielkanocy – Pesach, Zielonych – Szabuoth oraz Szałasów – Sukoth), następnie dwóch najważniejszych świąt religijnych (Nowego Roku – Rosz-Haszana i Dnia Odpuszczenia – Jom-Kippur) oraz tzw. «świąt historycznych»: Chanuka i Purim, które uznała za ślad obchodów przemian zachodzących w przyrodzie. Zdaniem krytyki fachowej (Majer Bałaban, Samuel Abraham Poznański), mimo dużej ilości stwierdzeń hipotetycznych i ujęć dyskusyjnych, część folklorystyczna była «bez zarzutu, a często wprost znakomita». Praca L-ej dotyczyła głównie folkloru, ale zawierała także wiele cennych materiałów do sztuki ludowej żydowskiej (tak plastyki, jak i muzyki).

Mimo ciężkich warunków materialnych (L. zdobywała środki do życia pracą pisarską oraz ucząc w warszawskich szkołach średnich) i postępującej choroby płuc nie zaprzestawała pracy badawczej. Pod koniec życia zdołała wydać jeszcze Kult ciał niebieskich u starożytnych Hebrajczyków i szczątki tego kultu u współczesnego ludu żydowskiego (Arch. Nauk Antropol. Tow. Nauk. Warsz., Lw.–W. 1921 nr 6), Żywot Mojżesza na podstawie legend żydowskich („Nowe Życie” R. 1: 1924 t. 1) oraz Ajn ha’ra (Złe oko) w dwumiesięczniku warszawskim „Jüdische Philologie” (Jg 1: 1924). Pośmiertnie (poza wspomnianą pracą o dziecku żydowskim) ukazał się jeszcze Kult wody u starożytnych Hebrajczyków i szczątki tego kultu u współczesnego ludu żydowskiego (Arch. Nauk Antropol. Tow. Nauk. Warsz. B. Etnologia, t. 3 nr 2, W. 1930). L. pozostawiła w rękopisie wiele prac ukończonych i przygotowanych do druku, jak np. Kult ognia u starożytnych Hebrajczyków i szczątki tego kultu u współczesnego ludu żydowskiego, Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości (Cz. 4: Sabath i cz. 5: Święta pomniejsze i posty), Żydowskie obrzędy weselne, Obrzędy pogrzebowe u Żydów, Lecznictwo ludowe żydowskie, Wierzenia i praktyki ludu żydowskiego związane z menstruacją, Demonologia Żydów, Wykład snów jako odbicie dziejów oraz Rzut oka na dzieje Żydów w Polsce.

L. zmarła, w wyniku nieudanej operacji, 4 XII 1924 w Warszawie.

 

Bystroń J. S., Bibliografia etnografii polskiej, Kr. 1929; Gajek J., Malewska Z., Indeks do „Ludu” T. 1–39, P. 1953; Lipska M., Loth R., Ogniwo 1902–1905 Bibliografia zawartości, Wr. 1957; Enc. Judaica; Evrejskaja Enc., S. Pet. 1911 X; Rejzen Z., Leksikon fun der jidiszer literatur, prese un filologie, 2 ojsgabe, Wil. 1927 II (fot.); Słownik folkloru polskiego pod red. J. Krzyżanowskiego, W. 1965; Wininger S., Grosse Jüdische National-Biographie, Cernăuti [1936] VII; Katalog wydawnictw PAU, Kr. 1948 I–II; – Bałaban M., R. L., „Nowe Życie” R. 1: 1924 t. 2 s. 441–3; Bystroń J. S., Wstęp do ludoznawstwa polskiego, Wyd. 2., W.P. 1939; tenże, Z nauki żydowskiej, „Przegl. Współcz.” R. 15: 1926 t. 18 s. 283–4; Fränklowa G., Błp. R. L., „Lud”, T. 26: 1927 s. 119–21; Mark B., Wstęp do: Perec I. L., Wybór opowiadań, Wr. 1958 s. LXXXI, LXXXV, Bibl. Narod., S. 2 nr 112.

Wiesław Bieńkowski

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.