INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Stancel (Stanisław) Szolc (Scholz, Scholcz)  

 
 
ok. 1520 - 1577-06-29
Biogram został opublikowany w XLVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2012-2013.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szolc (Scholz, Scholcz) Stancel (Stanisław) (ok. 1520–1577), kupiec, ławnik, rajca lwowski.

Pochodził z mieszczańskiej rodziny ze Świdnicy. Miał brata Ambrożego. Prawdopodobnie był bratankiem Wolfganga Szolca (zob.).

W Świdnicy S. miał jatkę rzeźniczą. Już w l. 1539 i 1542 przebywał we Lwowie jako pisarz i faktor krakowskiego kupca Stanisława Krupki. «Chcąc dobrych pereł» przybył znów w styczniu 1543 na jarmark do Lwowa. Prawo miejskie przyjął 12 XI t.r. (powtórnie przyjęty 23 I 1546). Zajmował się głównie handlem, m.in. bydłem, czapkami, płótnem i nożami, a także eksploatacją kruszców. Posiadał we Lwowie wielki skład towarów. Zapewne utrzymywał kontakty z rodzinnym miastem, skoro 3 VIII 1549 lwowska Rada Miejska zakupiła u jego brata ryzę papieru świdnickiego. W l. 1549–55 pełnił funkcję ławnika. Na gruncie miejskiego folwarku Golberk (Kulparków) wybudował nad potokiem Soroka w r. 1551 dwa młyny, wydzierżawione następnie przez miasto Mikołajowi Mielnikowi za 80 złp. W r. 1554 został obrany wójtem, od r.n. zasiadał w Radzie Miejskiej. Wspólnie z rajcą Szymonem prowadził w r. 1558 rozmowy z kupcami krakowskimi, starając się zapewnić przestrzeganie przez nich lwowskiego prawa składu oraz wprowadzonego przez Radę zakazu bezpośredniego handlu obcych kupców z przybyszami ze wschodu. Jednak 29 VII t.r. król Zygmunt August wydał mandat, zezwalający krakowianom handlować we Lwowie z kupcami wołoskimi i tureckimi.

W r. 1558 zawarł S. z woj. krakowskim i star. bełskim Stanisławem Tęczyńskim kontrakt (zatwierdzony przez króla 28 IX 1558 i 7 I 1559), na mocy którego uzyskał dziedziczne prawo poszukiwania rudy żelaza w star. bełskim oraz wydobywania jej na obszarze dziesięciu łanów nad rzeką Świnią w tymże starostwie, a dla huty żelaza, którą zobowiązał się wystawić własnym kosztem, zwolnieniena dziesięć lat od wszelkich ciężarów i podatków. W kopalniach, które planował uruchomić, zapewnił sobie udział w kwocie 1 tys. złp. Wykorzystując uzyskane przywileje wybudował w okolicach Augustowa (Mostów) nad rzeką Świnią rudę (kuźnicę) o trzech kołach wodnych, zwaną od jego imienia Rudą Stanclową, którą od ok. r. 1560 dzierżawił rudnikowi za roczną opłatą 500 lemieszów, «każdy nataniej za gr. ośm» i kilkunastu wozów żelaza wartości 20 złp.; w r. 1565 pracowało w przedsiębiorstwie czterech rzemieślników, «którzy w rudzie robią», i dziesięciu zagrodników. Obok kuźnicy urządził S. staw rybny, dający co cztery lata 100 złp. dochodu, młyn o dochodzie rocznym 150 złp., niewielką osadę (zwaną Stanclową) na prawie niemieckim oraz folwark. Razem z żoną otrzymał 10 III 1568 od Zygmunta Augusta przywilej na dożywotnie posiadanie huty żelaza w pobliżu Bełżca; w r. 1573 pracowało w niej pięciu robotników i działały trzy koła wodne. W r. 1568 był S. burmistrzem Lwowa, co najmniej do r. 1572 zasiadał w Radzie Miejskiej. Chociaż z powodu bezkrólewi i sporów między magistratem a pospólstwem wybory do Rady w l.n. nie odbywały się, prawdopodobnie pozostał rajcą; dla Rady zakupił w r. 1574 w Krakowie księgę «ad inventarium privilegiorum».

Po przeniesieniu się do Lwowa S. nabył tam liczne nieruchomości. W r. 1546 kupił od Bartłomieja Kardasza kamienicę przy ul. Ciała Pańskiego (Dominikańskiej, obecnie ul. Stauropigijska), w Rynku posiadał narożną kamienicę «Pod Jeleniem» (obecnie nr 45), wykupioną od Anny Frizerowej, Stanisława Śmieszka i Jana Zajdlicza. Na sąsiedniej parceli (obecnie ul. Drukarska 3) wybudował kamienicę, uważaną za jeden z pierwszych we Lwowie budynków w stylu włoskiego renesansu; w r. 1554 umieścił swój gmerk i pamiątkowy napis na kamiennym obramieniu jej bramy wjazdowej. Posiadał dom i ogród przy ul. Glińskiej na przedmieściu Halickim, pole na Kleparowie (uzyskane za długi od Zofii, córki Stanisława Stano), niewielki ogród za bramą miejską na Wysokim Zamku i 1/3 ogrodu Urbanowskiego na przedmieściu Krakowskim. W zamian za udzieloną miastu pożyczkę arendował od r. 1565 folwark Kulparków z 24 zagrodnikami, wykupiony przez Radę Miejską w r. 1571 za 1100 fl. S. zmarł 29 VI 1577, został pochowany we Lwowie w katedrze łacińskiej, gdzie umieszczono nagrobek jego i żony (obecnie nieistniejący).

W małżeństwie z Anną (zm. 4 IX 1570), córką ławnika Urbana Frizera, miał S. jedenaścioro dzieci: synów Stanisława (zob.) i Kaspra, którzy jako najstarsi zostali po jego śmierci opiekunami młodszego rodzeństwa, Krzysztofa, Jakuba, Marcina, Melchiora i Balcera, oraz córki: Annę, zamężną za Fridrichem Pensem, a następnie pochodzącym z Poznania ławnikiem Fryderykiem Gallusem, Elżbietę (Hazkę), żonę Adama Faurbacha, Katarzynę, zamężną za ławnikiem Erazmem Jelonkiem, i Barbarę, poślubioną Mikołajowi Szylingowi. Potomkowie S-a, dla odróżnienia od pozostałych rodzin Szolców, używali niekiedy nazwiska Szolc-Stanclowicz. Kasper (zm. między r. 1588 a 1596) zajmował się handlem; jako kupiec został w r. 1579 członkiem Kolegium 40 Mężów (Trzeciego Ordynku). Przed r. 1581 przyjął prawo miejskie i t.r. wystąpił jako poręczyciel swego szwagra Gallusa; w r. 1588 został ławnikiem. W zawartym w r. 1578 małżeństwie z Krystyną, najmłodszą siostrą poety Szymona Szymonowica, miał syna Kaspra Scholza (zob.) oraz córki: Katarzynę, żonę ławnika Wawrzyńca Smidta, Krystynę, żonę Szymona Ruckiego, i Annę (zm. 1623), żonę Jana Alembeka (zob.).

 

Encyklopedija L’vova, L’viv 2007 I 529, 2008 II 178; Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku, Tor. 2008; – Bielowski A., Szymon Szymonowic, „Pam. AU Wydz. Filol. i Hist.-Filoz.” T. 2: 1875 s. 194, 202, 210–11; Dzieduszycki M., Kościół katedralny lwowski, Lw. 1872 s. 21; Gębarowicz M., Stanisław Anserinus – zapomniany archiwista XVI stulecia, „Studia Źródłozn.” R. 13: 1968 s. 97, 103, 120; Heck K., Szymon Szymonowic (Simon Simonides) jego żywot i dzieła, „Rozpr. AU Wydz. Filol.” T. 33: 1901 s. 207; Horn M., Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku, Wr. 1966 s. 38–9; Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wr. 1991 s. 174; Jaworski F., O szarym Lwowie, Lw. 1917 s. 208; tenże, Ratusz lwowski, Lw. 1907 s. 23, 29–31; Kis’ J. P., Promyslovist’ L’vova u period feodalizmu (XIII–XIX st.), L’viv 1968 s. 163; Łoziński W., Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lw. 1902; tenże, Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku. Architektura i rzeźba, Lw. 1901; Mel’nyk I., L’vivs’ki vulyci i kam’janyci, mury, zakamarky, peredmistja ta inši osoblyvosti korolivs’kogo stolyčnogo mista Halyčyny, L’viv 2008 s. 144; Podgradskaja E. M., Torgovye svjazi Moldavii so L’vovom v XVI–XVII vekach, Kišinev 1968 s. 200; Rybarski R., Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu, P. 1929 II 329; Zajac’ O., Umovy i proces nadannja mis’koho hromadjanstva u L’vovi v 1501–1571 rokach, w: L’viv, misto, suspil’stvo, kultura, L’viv 2007 VI 74; – Akta grodz. i ziem., X; Album civium Leopoliensium, rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783, P.–W. 2005 I–II; Lustracja dóbr królewskich województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, Wyd. K. Chłapowski, H. Żytkowicz, W.–Ł. 1992 I 132–3; Matricularum summ., V nr 8443, 8553; Pomniejsze źródła do dziejów literatury i cywilizacji polskiej w XVI i XVII stuleciu, Wyd. K. J. Heck, Stryj 1890 II 30; Starowolski, Monumenta Sarmatarum; Zimorowicz B., Opera quibus res gestae urbis Leopolis illustrantur, Wyd. K. J. Heck, Lw. 1899; Zimorovyč B., Potrijnyj L’viv, L’viv 2002 s. 108; Zubryc’kyj D., Chronika mista Lvova, L’viv 2002; Žerela do istoriï Ukraïny-Rusy, L’viv 1900 III 185–6; – AGAD: Metryka Kor., ks. 91 k. 388v–90v; B. Jag.: rkp. 5379 t. 2 k. 240v; Central’nyj deržavnyj istoryčnyj archiv Ukraїny we Lw.: F. 52 (Magistrat m. Lw.) op. 2 spr. 10 s. 1354, spr. 11 s. 556–7, 902, 907–8, spr. 13 s. 15, 157, 425, 627–8, 871, spr. 15 s. 749–50, spr. 18 s. 362–3, 402–3, 495, 712–4, 983–5, spr. 19 s. 167–8, 183–4, 209, 413–5, 419, 706, 1268, spr. 21 s. 73–6, 914–9, 1266–70, spr. 23 s. 859, spr. 26 s. 287–8, 469, spr. 335 s. 813–16, 817–18; – Mater. Red. PSB: Biogram Kaspra Szolca (autorki).

Bohdana Petryshak

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.