INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Władysław Stachowski      Władysław Stachowski, wizerunek na podstawie fotografii.

Władysław Stachowski  

 
 
Biogram został opublikowany w 2002 r. w XLI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.

Kliknij, aby edytować tekst...

 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stachowski Władysław, pseud. i krypt.: W. S., Włast (1887–1974), regionalista, kolekcjoner, działacz społeczny i kulturalny. Ur. 16 V w Grodzisku-Doktorowie (pow. Nowy Tomyśl) jako trzecie dziecko Wojciecha, mistrza brukarskiego, spedytora, i Praksedy z Dohnów.

Szkołę elementarną i progimnazjum ukończył S. w Grodzisku, do gimnazjum uczęszczał w Rogoźnie, tam od r. 1905 prezesował konspiracyjnej organizacji młodzieżowej Tow. Tomasza Zana. W r. 1907, z powodu udziału sióstr w strajku szkolnym, został wydalony z gimnazjum i aby kontynuować naukę wyjechał do Berlina. W r.n. zdawał, lecz bez powodzenia, maturę w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W l. 1909–12 pracował w banku polskim «Skarbona» w Berlinie, przez dwa semestry studiował w tamtejszej Wyższej Szkole Handlowej. Działał w Tow. Przemysłowców i Młodzieży, Polskim Komitecie Berlina i Brandenburgii, oraz współpracował z czasopismami „Dziennik Berliński”, „Niedziela”, „Polak na Obczyźnie”. Po krótkim okresie pracy w Banku Ludowym w Chełmży (1912) przeniósł się do Gostynia, gdzie 1 I 1913 został powołany w skład zarządu Banku Pożyczkowego. Objął też funkcję administratora i redaktora „Gazety Gostyńskiej”, lokalnej mutacji „Gazety Poznańskiej”. W czasie pierwszej wojny światowej służył w armii niemieckiej (intendentura) na froncie zachodnim, następnie na Wileńszczyźnie.

Do Gostynia powrócił S. w marcu 1919 i na nowo podjął obowiązki członka zarządu tamtejszego banku (od r. 1929 – Bank Pożyczkowy Spółdzielczy). Zaangażował się w życie społeczno-kulturalne miasta. W wieczorowej Szkole Dokształcającej dla uczniów rzemieślniczych i kupieckich (od r. 1929 przemianowanej na Publiczną Szkołę Dokształcającą) udzielał lekcji języka polskiego w oddziale dla młodzieży robotniczej i opiekował się klasami o specjalności handlowej, kupieckiej oraz administracyjnej. Reprezentował władze miejskie w sejmiku powiatowym w r. 1919. Przewodniczył miejscowemu gniazdu Tow. Gimnastycznego «Sokół», działał w Tow. Czytelni Ludowych. Od r. 1921 stał na czele zarządu powiatowego i miejskiego Związku Ludowo-Narodowego (ZLN) w Gostyniu (do r. 1928). W l. 1921–4 był skarbnikiem w komitecie budowy nowego gmachu gimnazjum w Gostyniu. Zainicjował utworzenie 14 IX 1924 Polskiego Tow. Dramatycznego im. Aleksandra Fredry (od 30 V 1930 Polskie Tow. Kultury i Sztuki im. A. Fredry «Fredreum»). Pełnił w nim funkcję członka zarządu i kierownika literackiego, grał w wystawianych sztukach. Towarzystwo posiadało własną bibliotekę, organizowało wystawy miejscowego malarstwa, odczyty, koncerty. W r. 1925 został S. wybrany członkiem Rady Wojewódzkiej ZLN w Poznaniu. T.r. założył w Gostyniu księgarnię, którą prowadziła potem jego żona. W l. 1929–39 redagował miesięcznik „Kronika Gostyńska” (wydawany przez «Fredreum»), zamieszczał w nim artykuły o tematyce regionalnej autorstwa m.in. Stanisława Kozierowskiego, Stanisława Helsztyńskiego, Zdzisława Rajewskiego. W r. 1930 zasiadał powtórnie w sejmiku powiatowym. Pasją S-ego było gromadzenie zabytków: wykopalisk z okolic Gostynia, dawnej broni, numizmatów, obrazów, rzeźb miejscowych twórców; kolekcjonował archiwalia, inkunabuły, druki wielkopolskie, zwłaszcza gostyńskie. Prowadził również badania nad przeszłością regionu gostyńskiego, których wyniki zamieszczał m.in. w „Kronice Gostyńskiej”, „Ilustracji Polskiej”, „Gazecie Polskiej” (Kościan), „Głosie Gostyńskim”, „Orędowniku Gostyńskim”. Do ważniejszych publikacji S-ego należą: Szkoci w Gostyniu (Gostyń 1932), Rok 1848 w dawnym powiecie bukowskim (Kościan 1934), Towarzystwo Przemysłowców i Rzemieślników w Gostyniu (Kościan 1936), Przyczynki do dziejów towarzystw gostyńskich (Gostyń 1937).

W l. drugiej wojny światowej pracował S. w niemieckiej instytucji kredytowej (Kreissparkasse). W tym czasie część jego zbiorów została wywieziona przez okupantów do Poznania. Po wojnie w l. 1945–54 pełnił funkcję kierownika banku, który w l. 1949–58 nosił nazwę Gminnej Kasy Spółdzielczej. Reaktywował «Fredreum» i był jego prezesem (do rozwiązania w r. 1951). Do przejścia na emeryturę (1968) pozostawał członkiem zarządu gostyńskiego Banku Spółdzielczego. W dalszym ciągu uzupełniał swój księgozbiór i kolekcję. Już w l. pięćdziesiątych planował przekazanie zbiorów państwu, z zamiarem utworzenia Muz. Ziemi Gostyńskiej, jednak idea ta nie została zrealizowana. W r. 1958 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w r. 1964 odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Był członkiem Komisji Historycznej Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk. Zmarł 13 VII 1974 w Gostyniu, tam też został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Od r. 1922 był S. żonaty z Ludomirą Czabajską, córką kupca gostyńskiego Tomasza; nie pozostawił potomstwa.

Po śmierci S-ego jego kolekcja uległa rozproszeniu. Archiwalia zakupiło Arch. Państwowe w Poznaniu, niewielką część zbiorów Biblioteka PAN w Kórniku i Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, pozostałe znalazły się w posiadaniu spadkobierców. S. pozostawił Wspomnienia (mszp., własność Stefana Jankowiaka z Gostynia).

 

Bibliografia historii miasta Gostynia w zarysie, Gostyń 1997; Bibliografia historii Polski za l. 1930–1, 1933–9, Lw.–Wr. 1932, 1936, 1976, 1981; Bibliografia prac Władysława Stachowskiego na łamach „Kroniki Gostyńskiej”, „Grabonoskie Zap. Regionalne” T. 1: 1991 s. 71–5; – Paluszkiewicz M., Szews J., Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850–1918, P. 2000; Sławni Gostynianie, Red. H. Gościański, Gostyń 1984 (portret S-a); Wpol. Słown. Biogr.; – Słown. pseudonimów; – Dzieje Rogoźna, P. 1993 s. 142–3; Dzieje ziemi gostyńskiej, Red. S. Sierpowski, P. 1979 (fot.); Eustachiewicz T., Zarys dziejów Gimnazjum im. Przemysława w Rogoźnie, w: Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum im. Przemysława w Rogoźnie, Rogoźno 1929 s. 23, 26, 28; Glura F., Z dziejów szkolnictwa i oświaty w Gostyńskiem, Gostyń 1993; Gościański H., Polskie Towarzystwo Kultury i Sztuki im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Gostyniu, „Inform. Kult. i Turystyczny Woj. Leszczyńskiego” 1985 nr 1 s. 24–6; Gryczka Z., Pasje życia, „ABC” 1991 nr 35 s. 6; Grześkowiak A., Stachowski Władysław, w: Zeszyt regionalny miasta Gostynia, Gostyń 1978 s. 43–4; Jankowiak S., Gostyńscy regionaliści, „Grabonoskie Zap. Regionalne” T. 1: 1991 s. 46–52; tenże, Regionalista gostyński, „Przyjaciel Ludu” R. 2: 1987 z. 6 s. 29–32 (portret S-a); tenże, Władysław Stachowski, w: Szkice Gostyńskie, Gostyń 1996; Jankowiak S., Bauer P., Ziemia gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919, Gostyń 1989; Jarochowski K., Muzeum […] jednego człowieka, „Gaz. Pozn.” 1967 nr 147 (portret S-a); Kaczmarek K., Muzeum pod numerem 18, w: Kalendarz Wielkopolski na rok 1960, W. 1959 s. 313–14; Maćkowiak-Glura J., „Kronika Gostyńska” 1928–1939, P. 1983 (mszp. pracy magisterskiej napisanej na UAM); Myszcynowa Z., Muzeum Ziemi Gostyńskiej w… prywatnym mieszkaniu, „Widnokrąg” dod. do „Gaz. Pozn.” 1955 nr 41; Polak B., Ziemia gostyńska w latach wojny i okupacji, Gostyń 1978; 100 lat Banku Spółdzielczego oszczędnościowo-pożyczkowego w Gostyniu 1865–1965, Oprac. A. Jazdon, W. 1965, s. 5, 12, 55, 57–9, 67–8, 76, 78, 81 (fot.); Śmigielski W., Zaginiona kolekcja archeologiczna Władysława Stachowskiego, „Grabonoskie Zap. Regionalne” T. 2: 1992 s. 53–62; – Helsztyński S., Kronika rodzinna (autobiografia), W. 1986 s. 223, 237; Stachowski W., Z dziejów gostyńskiego „Fredreum”, w: Kalendarz Wielkopolski na rok 1960, W. 1959 s. 314–16; – „Gaz. Gostyńska” 1992 nr 12; „Kron. Gostyńska” 1928–39; – Muz. w Gostyniu: sygn. 945 (Tow. Kult. i Sztuki «Fredreum» 1924–38, 1949–51).

Mariusz Ryńca

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.