INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Zygmunt Nowicki     

Zygmunt Nowicki  

 
 
Biogram został opublikowany w 1978 r. w XXIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Nowicki Zygmunt (1867–1941), prawnik, działacz niepodległościowy, senator. Ur. 22 XI w Pskowie, był synem Józefa i Marii z Siwickich. Lata dziecięce spędził w Turkiestanie, gdzie ojciec jego pochodzący z rodziny szlacheckiej pracował jako lekarz. Ukończył gimnazjum w Dorpacie w r. 1887. Prawo studiował na uniwersytecie w Petersburgu, a następnie w Odessie, gdzie w r. 1889 złożył egzamin dyplomowy. W czasie studiów należał do nielegalnej organizacji uniwersyteckiej młodzieży niepodległościowej. W Odessie kierował «Grupą Braci», był współpropagatorem idei walki zbrojnej o niepodległość Polski wśród tamtejszej Polonii, a zwłaszcza uczącej się młodzieży robotniczej, oraz współorganizatorem zbierania składek na rzecz skarbu narodowego. W latach dziewięćdziesiątych przebywał w Turkiestanie, gdzie w związku z chorobą ojca zarobkował jako najstarszy na utrzymanie i kształcenie rodzeństwa. Od końca 1900 r. pracował jako sędzia pokoju na Sachalinie, a od początku 1902 r. – jako członek sądu okręgowego we Władywostoku. W czasie urlopów służbowych objeżdżał skupiska polonijne w Rosji, wśród których propagował potrzebę zakładania tajnych organizacji narodowych. W r. 1905, wraz z żoną Filipiną z Filipowiczów, zajmował się pracą organizacyjną i kulturalno-oświatowa wśród robotników zatrudnionych przy wydobywaniu złota nad Amguniem (dopływ Amuru). Na skutek charakteru prowadzonej przez siebie pracy oświatowej oraz zaangażowania się w strajk robotniczy nad Amguniem zmuszony był do ustąpienia ze służby państwowej. Zaczął pracować jako adwokat przysięgły. W tym charakterze objął w r. 1909 stanowisko naczelnika wydziału prawnego budowy amurskiej kolei żelaznej z siedzibą w Czycie.

W r. 1911 N. powrócił do kraju. Osiadł na czternastomorgowym gospodarstwie Słomniczki (obecnie Miłocice) pod Słomnikami. Zajmował się tu praktyką adwokacką; wyjeżdżał także do swych klientów do Rosji (Mikołajewsk nad Amurem) i do Chin. Podjął również działalność społeczną i polityczną. Prowadził prace oświatowe wśród młodzieży wiejskiej. W czasie pierwszej wojny światowej zorganizował, wraz z żoną (pracowała ponadto w Lidze Kobiet i w Polskiej Organizacji Wojskowej – POW), w Słomnikach Tow. Oświaty Polskiej, które dysponowało własnym lokalem, biblioteką, czytelnią i ochronką dla dzieci. Jako działacz społeczny i niepodległościowy Kielecczyzny był członkiem Centralnego Komitetu Narodowego w Warszawie. Z jego także listy kandydował w listopadzie 1916 na członka Rady Narodowej w Warszawie, w maju 1917 na członka jej Wydziału Wykonawczego. Od r. 1916 związał się również z działalnością Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL, od listopada 1918 PSL – «Wyzwolenie»). Do czerwca 1917 był głównym jego współorganizatorem i kierownikiem na terenie pow. miechowskiego.

Powołany przez władze polskie pełnił N. od września 1917 do lipca 1919 funkcję prezesa sądu okręgowego w Kielcach. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego był przewodniczącym Głównej Komisji Wyborczej Okręgu Kieleckiego. Od lipca 1919 był szefem Sekcji Służbowej w Min. Sprawiedliwości. W r. 1920 z polecenia ministra spraw zagranicznych Stanisława Patka otrzymał zadanie zorganizowania Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago. Został pierwszym konsulem polskim z jurysdykcją na 26 stanów i pełnił tę funkcję od 1 VI t. r. do chwili obrania go senatorem z listy PSL – «Wyzwolenie» w listopadzie 1922 (z woj. kieleckiego). W czasie pobytu w Ameryce działał na rzecz zbliżenia i współpracy Polonii z krajem, utrzymywał kontakty z Zarządem Głównym (ZG) Ekspozytury PSL – «Wyzwolenie» w Stanach Zjednoczonych, liczącej kilka tysięcy członków. Po wyborze na senatora był, wraz z posłem Alfredem Fiderkiewiczem, prezesem ZG Ekspozytury PSL – «Wyzwolenie» w Ameryce, do r. 1922 – «rzecznikiem Polaków amerykańskich» w Polsce. Do kraju wrócił w grudniu t. r. W Senacie wchodził do Komisji Prawniczej i Regulaminowej. W pracach organizacyjnych PSL – «Wyzwolenie» nie brał udziału, aczkolwiek wspierał jego poczynania. Na Radzie Naczelnej Stronnictwa 23 V 1926, uczestnicząc w charakterze gościa, deklarował się jako zwolennik Piłsudskiego. Pełnił wiele funkcji społecznych poza PSL – «Wyzwolenie»: był prezesem powstałego w r. 1924 Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki, wchodził do ZG POW oraz do Komitetu Wykonawczego Skarbu Pracy Kulturalno-Oświatowej. W r. 1928 był ponownie wystawiony na 9 miejscu na liczącej 23 kandydatów liście PSL – «Wyzwolenie» do Senatu, ale mandatu nie otrzymał. Po zjednoczeniu ruchu ludowego w marcu 1931 wszedł do 9-osobowego Głównego Sądu Partyjnego Stronnictwa Ludowego. W latach trzydziestych mieszkał w Warszawie, pracując jako notariusz. Zmarł 25 IX 1941 w Warszawie, pochowany został na cmentarzu w Wawrzyszewie (obecnie w Warszawie).

Z małżeństwa z Filipiną z Filipowiczów (zm. 1960) miał kilkoro dzieci, spośród których wychowali się syn Maciej (zob.) i córka Ewa Linquist, zamieszkała za granicą.

 

Mościcki-Dzwonkowski, Parlament RP 1919–27 s. 257 (fot.); Rzepeccy, Sejm i Senat 1922–7, s. 425 (fot.), 429, 537, 539; Giza, Władze stronnictw lud., s. 607; – Rek T., Ruch ludowy w Polsce, Wyd. 2., W. 1947 II–III; – Protokół z obrad Rady Narodowej z 2, 3 i 4 maja 1917 odbytych w Warszawie, Red. J. Skrzypek, „Niepodległość” T. 20: 1939 s. 219; Zawiszanka Z., Burzliwe dni powiatu miechowskiego, w: Służba Ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915–1918, W. 1929 s. 188; – „Wyzwolenie” 1922 nr 40 s. 450, 1922 nr 48 s. 569, 1923 nr 3 s. 5, nr 6 s. 2, 3–4, 1926 nr 22 s. 2, 1928 nr 8 s. 4, 1931 nr 21 s. 1; „Życie Warsz.” 1960 nr 187; – AAN: Akta J. i A. Piłsudskiego, 106/1 cz. IV, teczka 3 s. 42 (List W. Sławka do J. Piłsudskiego z 25 XI 1916); B. Ossol.: rkp. 7234/II k. 255 (Odezwa CRN z 5 XI 1916); Księgi Metrykalne w Urzędzie Dzielnicowym Warszawa – Żoliborz; – Dokumenty i listy w posiadaniu rodziny.

Jan Molenda

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.