Już w czasie studiów na Wydziale Sztuki Reżyserskiej w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej (PIST), kierowanym przez Leona Schillera w Warszawie, reżyserował przedstawienia w teatrach Łodzi i Poznania. Potem został  kierownikiem artystycznym teatru założonego przez swoją żonę w Warszawie. Reżyserski dyplom PIST-u zrealizował właśnie na tej scenie, wystawiając „Marię Stuart” Juliusza Słowackiego. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Zbigniewa Sawana znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.