Po wyjściu z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w 1943 roku, wbrew zaleceniom Tajnej Rady Teatralnej, grał w koncesjonowanym przez okupanta teatrzyku,  a potem występował i reżyserował w Teatrze Miniatury, założonym w kawiarni „Ziemiańska” w Warszawie. Po zakończeniu wojny komisja weryfikacyjna Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) postawiła mu zarzut grania w teatrach jawnych w czasie okupacji. Za  okoliczność łagodzącą wzięto jednak jego działalność konspiracyjną i pobyt w Oświęcimiu, dlatego udzielono mu tylko nagany.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Zbigniewa Sawana znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.