Był jednym z pośredników pożyczki zaciąganej w 1789 roku przez Rzeczpospolitą w Holandii. Podjął negocjacje w celu uzyskania pieniędzy w Genui, a tymczasem wyasygnował Skarbowi ze swego banku 5 milionów złotych polskich, które miano mu zwrócić po uzyskaniu pożyczki genueńskiej. Nie doszła ona jednak do skutku, a zwrot nastąpił dopiero dzięki pożyczce holenderskiej. Wiosną 1792 roku z ramienia króla i sejmu starał się o uzyskanie w Holandii kolejnej dwumilionowej pożyczki. W związku z postępami konfederacji targowickiej Holendrzy wycofali się jednak z transakcji. Jesienią tegoż roku wraz z delegacją targowiczan podążył z dziękczynną pielgrzymką do Petersburga. W oracji do Katarzyny II dystansował się od Konstytucji 3 Maja. W dowód szczególnej łaski pozwolono mu pozostać w pobliżu carskiego dworu dłużej niż innym członkom polskiej delegacji, co było dla niego bardzo ważne, bo chciał ten pobyt wykorzystać na zdobycie ukazów ułatwiających mu handel czarnomorski.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących  Antoniego Prota Potockiego znajdziesz w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.