Choć żył w przełomowych dla Rzeczypospolitej czasach niezbyt interesował się polityką. Kiedy inni magnaci wiedli spory z królem lub między sobą,  on prowadził rozległe interesy i próbował pomnażać swą fortunę. Start do kariery bankiera umożliwił mu kapitał 6 milionów złotych polskich odziedziczony po ojcu. Potem stał sie współtwórcą powstałej z inicjatywy stanisławowskiego dworu Kompanii Handlowej Polskiej, która miała skierować  polski eksport na Morze Czarne. Był współautorem nowego statutu tej spółki i de facto przejął na siebie jej kapitał, ożywiając całe przedsięwzięcie, które istniało wcześniej głównie na papierze.  Od 1785 roku objął samodzielne kierownictwo nad kompanią. W rosyjskim porcie Chersoń otworzył dom handlowy i rozpoczął transport towarów. Jego flotę tworzyło kilka statków, które pływały pod banderą rosyjską, dzięki czemu (na mocy traktatu w Küczük-Kainardżi) miały wolny przepływ przez cieśniny tureckie. U szczytu  powodzenia jego fortunę szacowano na 60–70 milionów złotych.  Miał tak mocną pozycję  jako bankier, że przy zawieraniu umów w Warszawie żądano wtedy zwykle pieniędzy albo „papierów Prota”.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących  Antoniego Prota Potockiego znajdziesz w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.