Był pionierem polskiego kapitalizmu i jednym z najwyżej cenionych bankierów warszawskich. Po ojcu odziedziczył fortunę i wielkie dobra.  Od 15 roku życia przy pomocy eks-jezuity Michała Ossowskiego, który był jego powiernikiem i inspiratorem w biznesie,  zajmował się swoim ogromnym majątkiem. Jako młody człowiek zakładał kantory bankowe i handlowe, m.in. w Warszawie. W swych dobrach zbudował liczne manufaktury, m.in.:  sukiennicze, pończosznicze, powozów, mebli, fajansów. Uruchomił też  drukarnię, aptekę i browar. Pracował nad podniesieniem poziomu rolnictwa i hodowli bydła. Do swych manufaktur sprowadzał fachowców z zagranicy.  Za swe osiągnięcia otrzymał w 1787 roku Order Orła Białego.  Swój majątek powiększył jeszcze przez małżeństwo z Marianną Lubomirską, córka zamożnego generała wojsk rosyjskich Kaspra Lubomirskiego.  Na przełomie 1792/93 roku rozwiódł się z nią jednak, co stało się początkiem jego upadku. Zbiegło się bowiem z ogólnym kryzysem finansowym spowodowanym II rozbiorem, który pociągnął za sobą bankructwo wielu finansistów warszawskich. Krach dotknął i jego . O ostatnich latach jego życia niewiele wiadomo. Nawet data jego śmierci nie jest pewna.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących  Antoniego Prota Potockiego znajdziesz w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.