Kiedy Rada Regencyjna  powierzyła mu stanowisko szefa Sztabu Generalnego, od razu przystąpił do tworzenia armii i udał się do Lublina w celu organizacji oddziałów wojskowych, które chciał wysłać na odsiecz Lwowa. Napotkał jednak sprzeciw Komendanta Głównego Polskiej Organizacji Wojskowej  płk. Edwarda Śmigłego-Rydza. Po powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga oddał się pod jego rozkazy. Został  zwolniony ze stanowiska szefa Sztabu,  ale objął dowództwo armii „Wschód”, którą przez cztery miesiące kierował w walce o Lwów i Małopolskę wschodnią. W marcu 1919 otoczony we Lwowie przez oddziały ukraińskie, bronił się aż do nadejścia odsieczy. Potem w Paryżu brał udział w pracach Komisji Międzysojuszniczej do Spraw Rozejmu Polsko-Ukraińskiego. Po śmierci zgodnie z jego życzeniem został pochowany na cmentarzu Obrońców Lwowa na Łyczakowie.  Miasto Lwów utworzyło fundację jego imienia przeznaczoną dla wdów i sierot po obrońcach Lwowa. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Tadeusza Rozwadowskiego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.