"Pod względem mocy charakteru i woli stoi najwyżej pośród generałów polskich. Z podwładnymi jest równy, spokojny, pewny siebie i sprawiedliwy. Polecam każdemu dla dowodzenia armią. Jeden z moich kandydatów na Naczelnego Wodza" - tak oceniał go w 1922 roku Józef Piłsudski. Młody generał był wtedy Inspektorem Armii w Wilnie i miał za sobą długi szlak bojowy. W Wojsku Polskim od końca 1918 r. był dowódcą Okręgu Generalnego Warszawa. W lutym 1919 r. stał na czele Grupy Operacyjnej "Kowel", działającej na Wołyniu. W kwietniu tego roku kierował zdobywaniem Wilna. Potem dowodził kampanią na Łotwie. Awansowany do stopnia generała dywizji, podczas wyprawy kijowskiej dowodził 3 Armią, na czele której 7 maja 1920 r. zajął Kijów. Podczas Bitwy Warszawskiej w sierpniu tegoż roku był dowódcą prawego skrzydła grupy uderzeniowej działającej znad Wieprza. Piłsudski mógł więc na nim polegać jak na Zawiszy. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Edwarda Rydza-Śmigłego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.