Wcześnie osierocony przez rodziców, wychowywał się w trudnych warunkach materialnych. Chciał zostać artystą malarzem.  Kształcił się w Akademii  Sztuk Pięknych  w Krakowie pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego i Teodora Axentowicza. Równocześnie studiował historię sztuki i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Uczył się też w szkołach malarskich w Monachium, Norymberdze i Wiedniu. W 1908 r. przerwał studia w ASP i wznowił je dopiero po czterech latach pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Ukończył je tuż przed wybuchem I wojny światowej. Wykazywał duże zdolności, zwłaszcza w malarstwie pejzażowym i portretowym. Ilustrował pracę Józefa Piłsudskiego „22 stycznia 1863 r.”  Sztuka pasjonowała go do końca życia. Już  jako dygnitarz w wolnej Polsce zgromadził dużą kolekcję obrazów i cennych przedmiotów w tym białej broni.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.