Przez dekadę działał w zarządzie Głównego Towarzystwa  Rosyjskich Dróg Żelaznych, które zbudowało trasę kolejową Petersburg-Warszawa - drugą linię kolejową na ziemiach polskich po Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Na krótko został też naczelnikiem VII okręgu komunikacji w Warszawie, przekształconego w niezależny Zarząd Komunikacji w Królestwie Polskim. W 1863 roku został jednak odwołany do Petersburga do ważnych zadań w Ministerstwie Komunikacji.  W stolicy carskiego imperium spędził 28 lat. Kierował tam m.in. komisją dla budowy portów w Petersburgu i Kronsztadzie oraz budową kanału między tymi miastami.  Cieszył się wielkim uznaniem zarówno władz jak i środowiska. Z okazji jubileuszu 60-lecia pracy inżynierskiej został członkiem honorowym Instytutu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu i ofiarowano mu złoty medal z pismem pochwalnym sygnowanym przez 700 jego uczniów i podwładnych.  W hierarchii carskiej dosłużył się stopni generał-majora inżynierii i rzeczywistego radcy tajnego, od której wyższa była już tylko ranga kanclerza. U szczytu swej kariery wielokrotnie zastępował ministra komunikacji. Dokonania inżyniera z Polski zostały więc docenione przez zaborczy carat.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Stanisława Kierbedzia szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.