Projekt Kolei Petersbursko-Warszawskiej wymagał zbudowania wielkiej liczby mostów i to zadanie powierzono jemu. Aby zbadać nowoczesne konstrukcje udał się za granicę, dzięki czemu zaznajomił się z nowymi mostami  w Anglii. Po powrocie stał się inicjatorem budowy żelaznych mostów kratowych w Rosji i Polsce, w których wprowadził własne udoskonalenia. Ukoronowaniem jego działalności jako konstruktora była budowa pierwszego stałego mostu żelaznego na kamiennych podporach przez Wisłę w Warszawie. Było to wielkie osiągnięcie techniczne. Przęsła miały rozpiętość po 79 metrów, przy budowie filarów zastosowano po raz pierwszy na ziemiach Polski sprężone powietrze, belki poprzeczne jezdni przebiegały ponad dolnymi pasami dźwigarów, co naśladowano potem w wielu innych projektach  w cesarstwie. Most ten został zniszczony w 1944 roku, ale na jego podporach spoczywa wciąż konstrukcja Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Stanisława Kierbedzia szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.