Wystąpił z projektem zbudowania stałego mostu żelaznego przez rzekę Newę w Petersburgu, gdy panowało jeszcze przeświadczenie, że jest to niemożliwe. Było to przedsięwzięcie niezwykle trudne ze względu na głębokość rzeki, silny prąd, muliste podłoże, wielkie różnice poziomu wód z powodu cofania się ich pod wpływem wiatrów od morza, okresowy napór wielkich mas kry oraz konieczność uwzględnienia potrzeb komunikacji wodnej. Sam car Mikołaj I podjął decyzję o przyjęciu jego projektu i powierzeniu mu kierownictwa budową. Prace przy tym projekcie rozpoczął  w  1842 roku, a zakończył  po ośmiu latach. Postawił most z żelaza lanego o siedmiu przęsłach stałych i jednym zwodzonym. Jego długość wynosiła  342 metry, a szerokość 20. Na zakończenie prac car polecił wybić okolicznościowy medal, a w dniu otwarcia mostu nominował go na generał-majora.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Stanisława Kierbedzia szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.