Wyznawał zasadę, że „najświętszym, najwinniejszym jest obowiązkiem dla rządu każdego opieka nad stanem rolniczym”.  Zajmował się najróżniejszymi aspektami życia chłopów. W swych rozległych dobrach otaczał ich stałą opieką i uświadamiał narodowo. Zajmował się wszystkim; od oczynszowania  po zakładanie kas pożyczkowych. Znamienne, że w okresie Królestwa Kongresowego, rada departamentu lubelskiego powoła tego obrzydliwie bogatego arystokratę do narad nad poprawą losu  chłopów. Był on też autorem pierwszych na świecie przepisów, dotyczących prywatnych pensji żeńskich i męskich. Najciekawsze ustępy odnosiły się do wychowania dziewcząt, które pragnął wykształcić na świadome swych zadań kobiety-obywatelki. Odczuwając brak podręczników we wszystkich dziedzinach nauki, nie tylko zabiegał o ich opracowanie w „Towarzystwie do ksiąg elementarnych”, ale i sam tłumaczył dzieła z zakresu historii i literatury klasycznej. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o księciu Adamie Kazimierzu Joachimie Ambrożym Marku Czartoryskim szukaj w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.