Dostał świetne wychowanie. Od wczesnych lat interesował się literaturą  i historią. Kształcił się pod kierunkiem francuskiego dyplomaty Castery, a potem byłego jezuity Moneta, z którym wyjechał na studia do Drezna, Brukseli i Włoch. Niedługo po powrocie do kraju udał się w pierwszą misję dyplomatyczną do Wiednia. Potem kontynuował studia w Anglii. Urodziwy, wykształcony i pełen zalet młodzian był serdecznie przyjmowany przez tamtejszych arystokratów. Lord Mansfield pomógł mu poznać angielską elitę oraz nawe prądy filozoficzne, literackie i pedagogiczne. Po powrocie do kraju wybrano go posłem i dostał po ojcu generalnym starostą ziem podolskich. Jego ambitny rodzic wysłał go nad Newę, aby zjednać rodzinie poparcie Rosji. Młody książę rzeczywiście  zyskał względy wielkiej księżnej Katarzyny. Po powrocie do kraju  zjednywał sobie też coraz większą popularność wśród szlachty. Jego rangę podniosło jeszcze małżeństwo z Izabelą,  jedynym dzieckiem bogatego podskarbiego wielkiego litewskiego Jerzego Flemminga. Powszechnie przewidywano, że zostanie wybrany królem po Auguście III. On sam jednak wcale się do tego nie kwapił -  wolał naukę od polityki. Toteż kiedy Katarzyna II dała mu do zrozumienia, że ma szansę na tron, książę zrzekł się go na rzecz krewniaka Stanisława Poniatowskiego. Zdecydowany był nawet wyjechać za granicę, gdyby mu mimo wszystko koronę ofiarowywano.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o księciu Adamie Kazimierzu Joachimie Ambrożym Marku Czartoryskim szukaj w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.