W październiku 1918 roku  udał się do Przemyśla. Dzięki pomocy kolejarzy udało mu się uniknąć niewoli ukraińskiej. Przyczynił się tam do zorganizowania skutecznej obrony miasta. Podejmował próby zapewnienia pomocy dla polskich obrońców Lwowa. Na początku 1919 r. został dowódcą samodzielnej grupy, broniącej linii kolejowej pod Gródkiem Jagiellońskim. W czasie ofensywy ukraińskiej, w marcu 1919 r., dowodził dywizją piechoty. Na jej czele toczył zwycięskie boje pod Stawczanami i dotarł do Zbrucza. Walcząc przeciw Ukraińcom, starał się łagodzić konflikty narodowościowe. W sierpniu 1919 r. objął dowództwo Grupy Poleskiej i 9. Dywizji Piechoty. Szybko ukrócił samowolę, pogromy i rabunki. Oddał pod sąd 36 oficerów. W lutym 1920 r. objął dowództwo operacji pomocniczej przy przygotowywanej przez Józefa Piłsudskiego ofensywie na Ukrainie. Doprowadził do zajęcia Mozyrza i Kalenkowicz, co odciążyło front na Wołyniu.  Dowódca Frontu Litewsko-Białoruskiego gen. Stanisław Szeptycki oceniał go jako „doskonałego bojowego dowódcę Dywizji pełnego energii i inicjatywy”. W dowód uznania otrzymał stopień generała podporucznika (generała brygady). W czasie wyprawy kijowskiej jego grupa opanowała linię Dniepru i operowała w rejonie Czarnobyla. Po załamaniu się frontu odpierała ataki wroga, a w czasie ofensywy lipcowej Armii Czerwonej broniła Brześcia.  Jej opór stawiony na Bugu umożliwił przeprowadzenie planowego odwrotu.  Potem został dowódcą 5. armii, która miała bronić odcinka na północ od Modlina po granicę polsko-niemiecką. Podejmując kontruderzenie w kierunku na Nasielsk i Ciechanów, armia ta od 15 VIII wiązała znaczne siły Armii Czerwonej, przyczyniając się do sukcesu głównego uderzenia znad Wieprza. W jesieni dowodził 3. armią, nacierającą na Wołyniu i Polesiu, m.in. zdobywając   Pińsk. Potem objął dowództwo na północno-wschodnim odcinku frontu i zabezpieczał  działania na Wileńszczyźnie. Należał wtedy do nielicznych wyższych dowódców, na których Piłsudski mógł w pełni polegać. Za swe zasługi został awansowany do stopnia generała porucznika (generała dywizji), otrzymał Order Virtuti Militari i został szefem Sztabu Generalnego.  Potem dopiero stanie się jednym z czołowych przeciwników politycznych obozu piłsudczykowskiego.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.