Także w czasach pokoju wysoko ceniono jego umiejętności dowódcze i organizatorskie, choć czasem zwracano też uwagę na jego wady, takie jak próżność.  Józef Piłsudski pisał o nim: „Dowodzić armią będzie łatwo. Jako człowiek znający dobrze stosunki i siły państwowe, nadaje się także jako szef sztabu przy Naczelnym Wodzu, biorącym na siebie całkowite operacje, a także na ministra spraw wojskowych podczas wojny”. Cieszył się popularnością w środowiskach politycznych, zwłaszcza konserwatywnych i liberalnych. Mógł liczyć na poparcie części legionistów. Z jego inicjatywy utworzono organizację „Honor i Ojczyzna”, działająca niejawnie w korpusie oficerskim.  Opierając się na jego referacie Polityka zagraniczna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów w styczniu 1922 roku przyjęła uchwałę wytyczającą kierunki polskiej polityki zagranicznej. Przewidywały one równe traktowanie niebezpieczeństwa ze strony Niemiec i Rosji. W swym podstawowym zakresie kierunki te były respektowane przez kilkanaście lat.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.