Studiował na Wydziale Dróg i Mostów Szkoły Politechnicznej we Lwowie i uzyskał tam dyplom inżyniera budownictwa wodnego. Potem pracował w Departamencie dla Budowli Wodnych we Lwowie. Brał m.in. udział w przygotowaniach do regulacji Wisły. Jednak w historii Polski zapisał się nie z powodu projektów wodnych, lecz  jako wojskowy i polityk. Już od czasów nauki w szkole średniej brał udział w pracach tajnych organizacji samokształceniowych i Towarzystwa Szkoły Ludowej. Na studiach wstąpił do związanego z Ligą Narodową Związku Młodzieży Polskiej («Zet»), z którym jednak zerwał, przystępując do Związku Odrodzenia Narodu Polskiego. Ta tajna organizacja stawiała sobie za cel wspomaganie Polskiej Partii Socjalistycznej poprzez kształcenie jej kadr bojowych w ramach „kółek milicyjnych”. Po odbyciu w rocznej służby wojskowej w Sankt Pölten koło Wiednia otrzymał stopień podporucznika rezerwy. Prowadził potem w „kółkach milicyjnych” wykłady z zakresu taktyki wojskowej. Jako dojrzały już człowiek został generałem broni, prezesem Rady Ministrów i naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Władysława Eugeniusza Sikorskiego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.