Był najbardziej popularnym i charyzmatycznym przywódcą polskiego ruchu ludowego. W swojej rodzinnej wsi Wierzchosławice,  w której przez 23 lata był wójtem, organizował wielkie imprezy,  na które ciągnęły tłumy chłopów z całej Polski.  Jedną z głośniejszych uroczystości były "Dożynki Reymontowskie", których pomysłodawcą i organizatorem był on sam.  15 sierpnia 1925 roku do Wierzchosławic przybyło 25 tysięcy ludzi,  by oddać hołd autorowi "Chłopów".  Największą uroczystością w tej wiosce w okresie II Rzeczypospolitej były obchody 25-lecia jego pracy parlamentarnej  30 IV 1933 roku.  Do jego rodzinnej wsi przybyło wówczas ponoć 60 tysięcy ludzi, mimo że on sam został wcześniej skazany na 1,5 roku więzienia za działalność antyrządową.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Wincentego Witosa znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.