Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Krakowie, gdzie zmarł w szpitalu ojców Bonifratrów. Najpierw trumnę przeniesiono do Kościoła Mariackiego,  w którym następnego dnia odprawiono mszę. Główne uroczystości odbyły się  na rynku krakowskim, skąd kondukt wyruszył w drogę do Wierzchosławic. Dotarł tam po trzech dniach, pokonując pieszo ponad 90  kilometrów. Po uroczystościach w rodzinnych Wierzchosławicach - zgodnie z ostatnia wolą zmarłego –został on pochowany na parafialnym cmentarzu, bo pragnął - jak pisał - "spocząć na zawsze wpośród tych, z których wyszedł, którym w pierwszym rzędzie zawdzięcza swoje wywyższenie, z którymi przez całe życie pracował i wspólną dolę znosił."  Więcej informacji i materiałów o Wincentym Witosie znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.