We wrześniu 1930 roku został aresztowany i osadzony w twierdzy brzeskiej.  Byłego trzykrotnego premiera  tak jak  i  innych uwięzionych, upokarzano na różne sposoby. Musiał m.in. czyścić latryny i opróżniać wiadra na odchody. Pomimo to został ponownie wybrany na posła do Sejmu.  W końcu listopada wyszedł na wolność za kaucją  10 tysięcy złotych.  Rok później  rozpoczął się w Warszawie proces nazywany „brzeskim”. Oskarżono go i dziesięciu innych polityków o przygotowywanie zamachu stanu. W trakcie 55 rozpraw żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy, a on sam wykorzystał proces  do ostrych ataków na rząd. Uniewinniono go od zarzutu przygotowywania zamachu na rzad, ale skazano za działalność w Centrolewie.  Dostał półtora roku więzienia i pozbawiono go praw publicznych na 3 lata.  Za kraty jednak nie wrócił, bo przed zatwierdzeniem wyroku przez Sąd Najwyższy,  wyjechał za granicę i żył odtąd na emigracji w Czechosłowacji.   Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Wincentego Witosa znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.