Imię tego zasłużonego dla Polski króla otrzymały dwa słynne polskie transatlantyki. Pierwszy pływał do Ameryki w latach 1936-1969, drugi kursował pod polską banderą od 1969 do 1988 roku.  Na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe zamówiło dwa bliźniacze statki. Pierwszemu bez dyskusji nadano nazwę MS Piłsudski, a nazwa drugiego stała się przedmiotem długiej ożywionej debaty. Polonia amerykańska proponowała nazwać go "Paderewski", armator preferował "Kościuszko", ale ostatecznie nadano mu królewską nazwę. Statek zdobył potem przydomek „Lucky Ship”. Jego następca był największym transatlantykiem, na jakim kiedykolwiek podniesiono polską banderę handlową. Miał 153 metry długości i zabierał na pokład ponad 1100 osób. Był flagowym statkiem Polskich Linii Oceanicznych. Pod koniec swojej służby stał się ostatnim liniowcem utrzymującym regularne rejsy przez Atlantyk. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów związanych z  dokonaniami i sławą króla Stefana Batorego  znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.