Szczególną opieką otoczył jezuitów. Popierał zakładane przez nich kolegia w Połocku, Rydze,  Dorpacie, Grodnie i Nieświeżu. W 1579 roku przekształcił wileńskie kolegium jezuickie w Akademię i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego.  Ustanowienie tej uczelni wyższej oficjalnie zaaprobował sam papież Grzegorz XIII. Wykładali tu uczeni z różnych krajów Europy. Początkowo działał tu wydział filozoficzny i teologiczny, a potem także prawny. Uczelnia długo była jedyną wyższą szkołą na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i drugą w całej Rzeczypospolitej.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat króla Stefana Batorego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.