Imię tego zasłużonego dla Polski króla otrzymały dwa słynne polskie transatlantyki. Pierwszy pływał do Ameryki od 1936 do 1969 roku, a drugi od 1969 do 1988 roku.  Na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe zamówiło dwa bliźniacze statki. Pierwszemu nadano bez dyskusji nazwę MS Piłsudski, ale nazwa drugiego stała się przedmiotem długiej i ożywionej debaty. Polonia amerykańska proponowała nazwać go "Paderewski", armator preferował "Kościuszko", a ostatecznie wybrano imię walecznego króla. Statek zdobył potem przydomek „Lucky Ship”. Jego następca, który przejął imię tego władcy był największym transatlantykiem, na jakim kiedykolwiek podniesiono polską banderę. Miał 153 metry długości i zabierał na pokład ponad 1100 osób. Był flagowym statkiem Polskich Linii Oceanicznych. Pod koniec swojej służby stał się ostatnim liniowcem utrzymującym regularne rejsy przez Atlantyk. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów nazwiązanych z dokonaniami i sławą króla Stefana Batorego  znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.