Bogata i różnorodna twórczość przyniosła mu uznanie i powodzenie, którym jako pisarz cieszył się za życia i które przetrwało do początku XVII wieku. Jego zasługi dla doskonalenia i wzbogacania polskiego języka podnosili nie tylko przyjaciele i najbliżsi współpracownicy z obozu reformacji,  lecz także pisarze katoliccy. Jan Kochanowski uważał się za jego następcę na poetyckiej drodze. Równie wysoko stawiali go katolik Jan Szczęsny Herburt  i protestant Jan Rybiński. Szesnastowieczny anonimowy autor Proteusa abo odmieńca postawił go na czele polskich poetów:   

„Tego zacnego pocztu jest starszym hetmanem
Sławny Rej, godzien iście być i radnym panem.
Przyrodzonym dowcipem wielkiej sławy dostał,
I któż przed nim tu w Polszcze kiedy temu sprostał?
Wodza żadnego nie miał, a trefił do skały,
Z której płyną strumienie nieskończonej chwały.”

Z wznawianych pośmiertnie jego dzieł największą popularność zyskała Postylla, komentarze do Biblii napisane  „polskim językiem a prostym wykładem też dla prostaków”. Dzieło to zdobyło dużą popularność.  Do końca XVI wieku ukazało się aż pięć wznowień, a także przekład na język litewski i w pokaźnych fragmentach na ruski. Doczekała się ona też polemicznej odpowiedzi w postaci postylli Jakuba Wujka.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Mikołaja Reya z Nagłowic znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.