Był  posłem na sejm piotrkowski w 1542 roku i został wybrany w skład czteroosobowej deputacji, mającej przedłożyć przebywającemu w Wilnie Zygmuntowi I postulaty programu reform. W czasie trwania sejmu w Krakowie  popisywał się wraz ze swoimi śpiewakami i muzykami przed królem. Uzyskał przywileje królewskie oraz miano królewskiego dworzanina. Zawarł w tym okresie przyjaźń z królewskim ulubieńcem Hieronimem Szafrańcem z Pieskowej Skały. W czasach Zygmunta I otrzymał wiele dowodów królewskiej łaski, w tym nadanie Temerowiec, jako nagrodę za  swe literackie dokonania.  To królowi dedykował swój prozatorski przekład Psałterz Dawidów, który snadź jest prawy fundament wszystkiego pisma krześcijańskiego. W 1543 roku wydał dedykowany z kolei królowej Bonie Catechismus, to jest nauka barzo pożyteczna każdemu wiernemu krześcijaninowi. Dwa lata potem wyszedł jego pierwszy dramat  Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego poprzedzony Krótką przemową do Izabeli Zapolyi. Autor chciał pokrzepić przykładem losów Józefa pozbawioną właśnie węgierskiego dziedzictwa królową.  

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Mikołaja Reya z Nagłowic znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.