Nie miał łatwego dzieciństwa. Był synem siodlarza i właściciela fabryki powozów w Poznaniu, który jednak stracił swą firmę, a później nawet wiano swej żony. Uczył się na kupca w Poznaniu. Jako 16-letek został praktykantem w drogerii. Równocześnie ukończył polską wieczorową szkołę kupiecką.  Potem wspinał się szybko po szczeblach zawodowej kariery, aż został kierownikiem sklepu. Przekształcił go w skład hurtowy, jedyny wówczas tego rodzaju hurt polski w zaborze pruskim. Potem nabył firmę i zorganizował przy niej wytwórnię lekarstw i specyfików, a potem przekształcił ją w wielką spółkę akcyjną.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Wiktora Gładysza znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.