W czasach szkolnych założył tajne kółko Orzeł, w którym nie tylko dokształcano się z literatury i historii polskiej ale i uprawiano ćwiczenia fizyczne. Od młodości poświęcał wiele czasu na samodoskonalenie i sport. Wstąpił do utworzonego w Poznaniu Sokoła i  został w nim nauczycielem gimnastyki . W 1891 roku reprezentował Poznań na II wszechsłowiańskim zlocie w Pradze. Na zjeździe w Inowrocławiu został naczelnikiem utworzonego tam Związku Sokołów Polskich w państwie niemieckim. Funkcję tę pełnił przez 25 lat. Jego zasługą był dynamiczny rozwój tego ruchu. Zorganizowany przez niego pierwszy związkowy zlot sokolstwa  stał się głośnym  wydarzeniem, a jego Nauka gimnastyki sokolej była podręcznikiem używanym przez ten ruch. Przy Sokole zorganizował tzw. Grono techniczne związkowe, które „stanowiło serce i mózg… wielkopolskiej szkoły wychowania fizycznego”. Działał w redakcji pisma „Sokół” i zamieszczał w nim swe artykuły.  W uznaniu jego zasług w 25-lecie „gniazda” poznańskiego Sokoła uznano go za członka honorowego, a całemu okręgowi  nadano jego imię.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Wiktora Gładysza znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.