Po 10 latach ukazywania się “Ilustrowanego Kuriera Codziennego”   jego zespół redakcyjny liczył 16 osób i miał 6 korespondentów.  W siedem lat później zespół składał się już ze 124 etatowych pracowników. Przed wybuchem II wojny światowej dla koncernu pracowało blisko tysiąc osób, w tym znakomici dziennikarze, naukowcy i pisarze, którzy  związani byli z “IKC-em” umowami na wyłączność druku swych utworów. Na potrzeby koncernu pracował także  sztab korespondentów krajowych i zagranicznych.  Redaktorzy z uposażeniem sięgającym 2 tysięcy złotych, należeli do najlepiej wynagradzanych ludzi w Polsce. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Marianie Dąbrowskim szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.