Jako właściciel największego koncernu prasowego II Rzeczypospolitej stał się wpływową postacią w kraju. Odgrywał ważną rolę na scenie politycznej i w biznesie. Był osobą cenioną, zamożną i popularną. Angażował się w różne akcje społeczne i nie szczędził grosza na cele dobroczynne.  Działał w licznych organizacjach, towarzystwach, klubach i stowarzyszeniach. Był też wielkim miłośnikiem i propagatorem sportu. Sam w młodości uprawiał wiele dyscyplin, w tym gimnastykę.  Ze sportem związany był też początek jego kariery redaktorskiej.  Terminował w „Przeglądzie Gimnastycznym”.   W czasie studiów wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i prowadził w nim zajęcia z młodzieżą. Sam uczestniczył w  zawodach krakowskiego „Sokoła”, odnosząc liczne sukcesy, m.in.: w biegach, w skoku w dal i w rzucie dyskiem.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Marianie Dąbrowskim szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.