Sfinansował  wykopaliska archeologiczne na Kopcu Kraka.  Były one prowadzone w latach 1934-1937 pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności.  Szef "IKC-a" przeznaczył na ten cel znaczną kwotę 100 tysięcy złotych.  W ramach prac wykopano zwężający się ku dołowi szyb od szczytu aż do podstawy kopca. Wewnątrz odkryto m.in. szkielet dziecka i  ślady osadnictwa z końca kultury łużyckiej, które dostały się tam zapewne w czasie budowy. Pozwoliło to przyjąć, że kopiec powstał najwcześniej około 500 lat p.n.e. W czasie prac badawczych  ustalono też, że wewnętrzna konstrukcja kopca oparta była na wysokim słupie, do którego umocowano promieniście ułożone, wyplecione z wikliny przegrody, a przestrzeń między nimi wypełniono  ubitą ziemią i kamieniami. To miało zapewnić stabilność  budowli i  jej trwanie na wieki.  W czasie badań skarbów nie znaleziono.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Marianie Dąbrowskim szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.