Po detronizacji Augusta II ambitnemu hetmanowi poczęła przyświecać nadzieja uzyskania korony. Liczył przy tym na pomoc  króla szwedzkiego Karola XII. Znaczenie hetmana jednak zmalało, gdy utracił wpływy w wojsku, które w większości pozostało przy Auguście. Rozczarowany obiorem przez konfederację warszawską na nowego króla Stanisława Leszczyńskiego, podjął tajne rokowania z Sasem i w listopadzie 1704 r. podpisał w Krakowie akces do konfederacji sandomierskiej grupującej stronników Augusta II. Wskutek swego zmiennego postępowania stracił popularność wśród szlachty i przestał odgrywać pierwszoplanową rolę na scenie politycznej.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących hetmana Hieronima Augustyna Lubomirskiego znajdziesz w jego biogramie oraz na innych stronach naszego serwisu.