Po ojcu był dziedzicem dóbr Wiśnicz i Jarosław, a po matce Rzeszowa. W tym też mieście się urodził i był z nim najsilniej związany. Kształcił się początkowo w domu, a potem u pijarów.  Potem został wysłany na uniwersytet w Padwie. Prawdopodobnie ojciec planował dla niego karierę duchowną, ale w młodzieńcu zwyciężyła chęć do wojaczki. Wstąpił więc do zakonu kawalerów maltańskich i ślubował poświęcić życie w walce z Turkami. W 1665 r. powrócił do kraju na wezwanie ojca, a po jego śmierci zajął się sprawami majątkowymi. W 1668 roku udał się do Rzymu, gdzie uzyskał od papieża akt konfirmacyjny na fundację pijarskiego kolegium w Rzeszowie. Wzorowo gospodarował na swych dobrach i doprowadził je do pełnego rozkwitu. Jego główna rezydencja mieściła się w odnowionym przez niego obronnym zamku w Rzeszowie. Zamek ten zaczął podupadać dopiero po pożarze w 1698 r., zaś całe latyfundium zrujnowały wojska szwedzkie i saskie w okresie wojny północnej. Magnat zmarł w swym w Rzeszowie, pozostawiając siedmioro dzieci.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących hetmana Hieronima Augustyna Lubomirskiego znajdziesz w jego biogramie oraz na innych stronach naszego serwisu.