Jako biskup krakowski zakupił od Piotra Strzemieńczyka z Janiszewa, zwanego Piotrowinem, dobra ziemskie na rzecz biskupstwa. Po śmierci Piotrowina jego spadkobiercy zażądali jednak zwrotu ziemi. Kiedy biskup przedstawił przed sądem w jaki sposób wszedł w jej posiadanie, nie dano mu wiary. Wtedy kazał otworzyć grób i wskrzesił Piotrowina, by ten osobiście poświadczył prawdę na procesie. Ta hagiograficzna legenda znajduje się już w „Żywocie św. Stanisława” Wincentego z Kielczy. Potem była ona przez wieki powtarzana w dziesiątkach dzieł, które popularyzowały kult krakowskiego biskupa w kraju i zagranicą.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących świętego Stanisława szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.