W chwili śmierci miał nieco ponad 40 lat, co wykazały badania jego relikwii.  Uczył się zapewne pod okiem biskupa krakowskiego Suły Lamberta w szkole katedralnej. Po śmierci Suły został jego następcą z nominacji swego rówieśnika, księcia Bolesława Szczodrego. Jako biskup głównego ośrodka władzy odgrywał doniosłą rolę w kraju. Brał udział w odnowieniu gnieźnieńskiej metropolii i koronacji Szczodrego w 1076 roku. W trzy lata potem doszło jednak między nim a srogim władcą do konfliktu, który doprowadził do jego męczeńskiej śmierci. Ten okrutny mord bezlitosnego króla na kapłanie, który stanął w obronie poddanych,   stał się  jednym z najmocniejszych fundamentów polskiej tradycji narodowej.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących świętego Stanisława szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.